Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 32/1952 Sb.Vládní nařízení o zrušení plodinových burs

Částka 18/1952
Platnost od 31.07.1952
Účinnost od 01.08.1952
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

32.

Vládní nařízení

ze dne 15. července 1952

o zrušení plodinových burs

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Pražská plodinová bursa, Plodinová bursa v Brně a Bratislavská bursa se zrušují; jejich majetek a závazky přecházejí na stát. Likvidaci burs provede ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvy financí, vnitřního obchodu, výkupu, potravinářského průmyslu a zahraničního obchodu.

§ 2

(1) Jakostní a dodací podmínky vyhlášené plodinovými bursami podle dosavadních předpisů zůstávají v platnosti až do stanovení nových podmínek.

(2) Příslušná ministerstva po vzájemné dohodě stanoví, které orgány budou podávat znalecké posudky a osvědčení o jakosti zemědělských plodin a výrobků z nich a brát vzorky z tohoto zboží.


§ 3

Zrušují se předpisy, které odporují tomuto nařízení.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1952; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nepomucký v. r.

Přesunout nahoru