Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 17/1952 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví výše zákonných úroků

Částka 10/1952
Platnost od 28.05.1952
Účinnost od 28.05.1952
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

17.

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 14. května 1952,

kterým se stanoví výše zákonných úroků

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle §§ 255 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:


§ 1

Ustanovení § 7 nařízení č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka, se doplňuje a zní:

"Výše zákonných úroků se upravuje 21/2 procenty za rok; to neplatí pro smluvní právní poměry ve styku s cizinou."


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.

Přesunout nahoru