Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 106/1952 Sb.Vládní nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu)

Částka 45/1952
Platnost od 31.12.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 10.06.1960 (68/1960 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

106.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 18. listopadu 1952

o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu)

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Působnost ministerstva lehkého průmyslu, pokud jde o sběr odpadové oceli, zlomkové litiny, odpadů a zůstatků obecných kovů (§ 2 odst. 1 č. 1 a 2 vládního nařízení č. 34/1951 Sb., o sběrných surovinách), jakož i jiných hutních surovin, se přenáší na ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provedou je ministři lehkého průmyslu a hutního průmyslu a rudných dolů.


Zápotocký v. r.

Bílek v. r.

Málek v. r.

Přesunout nahoru