Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 100/1952 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

Částka 43/1952
Platnost od 30.12.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

100.

Vládní nařízení

ze dne 9. prosince 1952

o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:


§ 1

Celní sazebník se mění a doplňuje takto:

1. Sazební číslo 175 zní:

"175. Surový minerální olej (ropa) ....................... beze cla".

2. U poznámky k saz. čís. 44, u poznámky k saz. pol. 62b) 2, u poznámky k saz. pol. 109b) 1, u poznámky k saz. pol. 250a) 1, u poznámky k saz. čís. 250, u poznámky 3 k saz. čís. 284, u poznámky 4 k saz. čís. 284 [u odst. a) i b)], u poznámky 3 za saz. čís. 285, u poznámky k saz. čís. 287, u poznámky 2 k saz. pol. 290a), u poznámky k saz. pol. 292a), u poznámky 2 k saz. čís. 294, u poznámek 1 a 2 k saz. pol. 296a) 3b), u poznámky k saz. čís. 318, u poznámky k saz. pol. 409a), u poznámky k saz. čís. 418, u poznámky k saz. pol. 420a), u poznámky k saz. čís. 443, u poznámky k saz. čís. 483 a 484, u poznámky k saz. čís. 491, 496 a 500, u poznámky k saz. pol. 520b), u poznámky k saz. čís. 517 a 520, u poznámky k saz. pol. 540a), u poznámky k saz. pol. 597a) 1, u poznámky 1 k saz. pol. 597e), u poznámky k saz. pol. 598d) 2, u poznámky k saz. pol. 599k) 2, u poznámky k saz. pol. 599o) 2, u poznámky k saz. pol. 600a) 1, u poznámky k saz. pol. 600l), u poznámky k saz. pol. 602f), u poznámky k saz. pol. 604i), u poznámky k saz. čís. 621, u poznámky k saz. pol. 622a), u poznámky k saz. pol. 623a), u poznámky 2 k saz. čís. 624, u poznámky k saz. čís. 630, u poznámky k saz. čís. 644 a u poznámky k saz. pol. 646a) se slova "do 31. prosince 1952" nahrazují slovy "do 30. června 1953".


§ 2

Ustanovení § 2 vládního nařízení č. 97/1951 Sb., o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží, platí i pro dobu od 1. ledna 1953 do 30. června 1953.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede je ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dvořák v. r.

Přesunout nahoru