Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 98/1951 Sb.Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren

Částka 49/1951
Platnost od 26.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98.

Vládní nařízení

ze dne 20. listopadu 1951

o zrušení státních zastaváren.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Zástavní a půjčovní úřad v Praze, zastavárna ústředního národního výboru v Brně a zastavárna jednotného národního výboru v Olomouci (státní zastavárny) se zrušují.

§ 2

Uspořádání poměrů souvisících se zrušením státních zastaváren provedou ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí, po případě orgány jimi zmocněné.

§ 3

Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení před jeho účinností se považují za opatření učiněná podle tohoto nařízení.

§ 4

Úkoly zastaváren budou napříště obstarávat ústavy lidového peněžnictví, které určí ministerstvo financí podle předpisů o organisaci peněžnictví.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provedou je ministři vnitra a financí.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r. za ministra Noska.

Přesunout nahoru