Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 97/1951 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

Částka 48/1951
Platnost od 22.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

97.

Vládní nařízení

ze dne 11. prosince 1951

o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:


§ 1

Celní sazebník se mění a doplňuje takto:

1. Poznámka k saz. čís. 14 zní:

„Poznámka. Datle dovážené k výrobě cukrovinek na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením za 100 kg 50,-“.

2. Sazební číslo 19 zní:

19. Cukr řepový a všechen cukr stejného chemického složení, bez zřetele na stupeň čistoty, s výjimkou melasy; cukr invertní 600,-“.

3. Poznámka 2 k saz. čís. 23 se zrušuje.

4. Poznámka k saz. čís. 33 se zrušuje.

5. Sazební položka 41 a) zní:

a) cibule z ceny 30 %“.

6. Poznámka k saz. čís. 41 zní:

„Poznámka. Cibule dovážená k výrobě rybích konserv . 7,5 %“.

7. Poznámka k saz. čís. 44 zní:

„Poznámka. Sušené řepné řízky nevyloužené, sušené brambory a bramborová moučka, vše ke krmným účelům, na osvědčení ministerstva zemědělství, od 1. ledna 1952 do 31. prosince 1952 beze cla“.

8. Poznámka k saz. pol. 47 a) se zrušuje.

9. Sazební položka 56d) zní:

d) vinná réva z ceny 1 %“.

10. Sazební číslo 80 zní:

80. Med včelí a umělý z ceny 30 %“.

Poznámky za tímto číslem se nemění.

11. Sazební položka 96a) zní:

a) nečistý, polotovary vznikající při výrobě parafinu a minerální oleje mazací, které mají při 15 °C máslovitou konsistenci za 100 kg 220,-“.

12. Sazební číslo 155 zní:

155. Silice, účinné součásti silic a umělé látky vonné:

a) silice anýzová, badiánová, jalovcová a peprnomátová; anethol a menthol 1 000,-

b) ostatní 400,-“.

Poznámka k saz. pol. 155a) zůstává nezměněna.

13. Sazební číslo 175 zní:

175. Ropa:

a) z níž se vydestiluje nejvýše 30 objemových procent při destilaci do 150 °C, je-li určena k průmyslovému zpracování na minerální oleje 1,- z vlastní váhy

b) jiná ropa 50,- z vlastní váhy“.

14. Sazební položka 200b) zní:

b) punčochy a ponožky z ceny 25 %“.

15. Sazební položka 233b) zní:

b) punčochy a ponožky 25 %“.

16. Poznámka k saz. pol. 244a) se zrušuje.

17. Sazební položka 252b) zní:

b) punčochy a ponožky:

1. z přírodního nebo floretového hedvábí, též s přimíšením umělého nebo floretového hedvábí 30 %

2. z umělého hedvábí bez přimíšení přírodního nebo floretového hedvábí 25 %“.

18. Sazební položka 258b) zní:

b) punčochy a ponožky 25 %“.

19. Poznámka 4 za saz. čís. 284 zní:

4. Zboží saz. pol. 284b) 2:

a) Celulosa dovážená k výrobě papíru natronového, cigaretového a karbonového, k výrobě papíru na vulkanfibr, k výrobě holleritového kartonu, k výrobě lesklé lepenky isolační pro elektrotechnické účely, k nitraci nebo k výrobě viskosy od 1. ledna 1952 do 31. prosince 1952 beze cla

b) celulosa dovážená k jinému účelu od 1. ledna 1952 do 31. za 100 kg prosince 1952 za 100 kg 10,-“

20. Sazební číslo 356 zní:

356. Dřevěné zboží výslovně nejmenované, též hoblované (hladce nebo profilovaně), zhruba osoustruhované nebo zhruba vyřezávané, též sklížené, spárované nebo jiným způsobem sestavené, a to surové, mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné, též okované nebo jinak spojené s obyčejnými hmotami nebo z ceny s koží, vyjma zboží koží povlečené 20 %

Poznámky: za 100 kg

1. Bukové latě k výrobě nábytku z ohýbaného dřeva 1,-

2. Prkénka z barveného nebo mořeného dřeva k výrobě tužek 30,-“

21. Sazební číslo 357 se zrušuje.

22. Sazební číslo 358 zní:

358. Dřevěné zboží výslovně nejmenované, jemně soustruhované, s vypálenými, vytlačenými nebo vykrouženými ornamenty, jemně prolamované nebo vyřezávané, vykládané (bulová práce, intarsie, dřevěná mosaika), bronzované, stříbřené nebo zlacené, jemně malované; vycpané dřevěné zboží bez povlakunebo dřevěné zboží čímkoliv povlečené; všechno dřevěné zboží výslovně nejmenované spojené s jemnými hmotami (jinými než kůže) z ceny nebo s velmi jemnými hmotami Z ceny 25 %“.

23. Sazební čísla 359 a 360 a poznámka za čís. 360 se zrušují.

24. Sazební položka 362a) zní:

a) ze dřeva, z korku nebo z látek řezbářských patřících do saz. pol. 361a), též spojené s obyčejnými nebo s jemnými hmotami za 100 kg 2 600,-“.

25. Sazební číslo 366 zní:

366. Korkové zátky, podešve a jiné zboží z korku, vyjma zboží galanterní, též spojené s jinými hmotami:

a) přípravky k výrobě pokrývek na podlahy 300,-

b) ostatní 1 000,-“.

26. Poznámka 1 za saz. čís. 366 se zrušuje.

27. Sazební číslo 460 zní:

460. Želízka do hoblíků, dláta, teslíky, výslovně nejmenované vrtáky, razidla, průbojnice a jiné nástroje výslovně nejmenované; všechny tyto nástroje též úplně nebo částečně leštěné nebo niklované:

a) skalní vrtáky se špičkou z tvrdého kovu 3 000,-

b) ostatní z ceny 10 %“.

28. Sazební číslo 574 zní:

574. Přístroje matematické a fysikální: za 1 kg

a) vodoměry 90,-

b) ostatní z ceny 10 %“.

29. Sazební číslo 575 zní:

575. Přístroje optické 10 %“.

30. Sazební položka 576b) zní: za 1 kg

b) gramofonové desky 15,-“.

Za saz. pol. 576b) se připojuje nová položka 576c):

c) ostatní 90,-“.

31. Sazební položka 602e) 2 zní: z ceny

e) 2. cínová sůl (chlorid cínatý) a jiné cínové přípravky 3 %“.

32. Sazební položka 604f) 2 zní:

f) 2. kreolin, lysol a podobné přípravky 4 %“.

33. Sazební číslo 608 zní:

608. Leštidla na obuv 25 %“.

34. Sazební číslo 609 zní:

609. Tmely 7 %“.

35. Poznámka 2 k saz. čís. 612 se zrušuje.

36. Sazební číslo 618 zní:

618. Náhražky mýdla nenapuštěné voňavkami; poliment; cídicí z ceny pasty neobsahující mýdla; škrob na lesk 10 %“.

37. Poznámka 1 k saz. čís. 619 zní:

1. Alkoholy butylnaté k výrobě laků, vyclívané u výslovně zmocněných celnic ONV za 100 kg 180,-“.

38. V poznámce za saz. čís. 620 se slova„vyclívané u celních oddělení ONV výslovně zmocněných, na osvědčení Československé obchodní komory, že jde o jejich upotřebení k výrobě laků“ nahrazují slovy „k výrobě laků, vyclívané u výslovně zmocněných celnic ONV“.

39. V poznámce 2 za saz. čís. 622 se slova „vyclívané u celních oddělení ONV výslovně zmocněných, na osvědčení Československé obchodní komory, že jde o jejich upotřebení k výrobě laků“ nahrazují slovy „k výrobě laků, vyclívané u výslovně zmocněných celnic ONV“.

40. Sazební číslo 624 zní:

624. Pokosty lakové (s přísadou pryskyřice, terpentinu, z ceny minerálních olejů nebo alkoholu) z ceny 8 %“.

41. Poznámka 2 k saz. čís. 624 zní:

2. Roztoky umělých pryskyřic bez přísad, dovážené k výrobě laků pro továrny na výrobu lakových pokostů, vyclívané u výslovně zmocněných celnic ONV, od 1. ledna 1952 do 31. prosince 1952 za 100 kg 50,-“.

42. Sazební položka 630 Id) zní:

d) ostatní z ceny 10 %“.

43. Poznámka k saz. čís. 646 zní:

„Poznámka. Nitrocelulosa dovážená k výrobě laků pro továrny na výrobu lakových pokostů, od 1. ledna 1952 do 31. prosince 1952 beze cla“.

44. Sazební číslo 649 zní:

649. Malby na plátně, papíře, dřevě, obecných kovech nebo na kameni; kresby na papíře; plány beze cla“.

45. Poznámka 1 odstavec první ke třídě L zní:

1. Knihy, kalendáře, obrazy (vyjma hromadné výrobky obrázkového tisku saz. čís. 299), hudebniny atd. patří do saz. čís. 647 a 648 bez ohledu na vazbu“.

46. Ve výpočtu hmot uvedených v odstavci 2 písm. b) všeobecné poznámky k celnímu sazebníku dovoznímu se vypouští slovo„hliník“.

47. Slova „do 31. prosince 1951“ se nahrazují slovy „do 31. prosince 1952“ u těchto sazebních poznámek: u poznámky k saz. pol. 62b) 2, u poznámky k saz. pol. 109b) 1, u poznámky 2 ke třídě XXI, u poznámky k saz. pol. 250a) 1, u poznámky k saz. čís. 250, u poznámky 3 k saz. čís. 284, u poznámky 3 za saz. čís. 285, u poznámky k saz. čís. 287, u poznámky 2 k saz. pol. 290a), u poznámky k saz. pol. 292a), u poznámky 2 [k saz. čís. 294, u poznámek 1 a 2 k saz. pol. 296a) 3ß] u poznámky k saz. čís. 318, u poznámky k saz. pol. 409a), u poznámky k saz. čís. 418, u poznámky k saz. pol. 420a), u poznámky k saz. čís. 443, u poznámky k saz. čís. 483 a 484, u poznámky k saz. čís. 491, 496 a 500, u poznámky k saz. pol. 520b), u poznámky k saz. čís. 517 a 520, u poznámky k saz. pol. 540a), u poznámky k saz. pol. 597a) 1, u poznámky 1 k saz. pol. 597e), u poznámky k saz. pol. 598d) 2, u poznámky k saz. pol. 599k) 2, u poznámky k saz. pol. 599o) 2, u poznámky k saz. pol. 600a) 1, u poznámky k saz. pol. 600l), u poznámky k saz. pol. 602f), u poznámky k saz. pol. 604i), u poznámky k saz. čís. 621, u poznámky k saz. pol. 622a), u poznámky k saz. pol. 623a), u poznámky k saz. čís. 630 a u poznámky k saz. čís. 644.

§ 2

V době od 1. ledna 1952 do 30. června 1953 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek):

1. Kakaové boby a slupky.

Poznámka 1 k saz. čís. 9. Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, k výrobě kávových náhražek, na dovolovací list.

13. Citrony, cedráty a pomeranče, naložené ve slané vodě; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo naložená ve slané vodě.

21. Melasa.

22a). Tabák surový.

Poznámka k saz. čís. 22. Tabákový výtažek pro potřebu zemědělskou.

23 až 29. Obilí.

31 až 34. Luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.

35 až 39. Ovoce.

40. Brambory, řepa.

43. Zelenina výslovně nejmenovaná, čerstvá.

45 až 52. Semena.

63 až 70. Dobytek jatečný a tažný.

73, 74, 75b). Jiná zvířata.

78. Mléko a smetana.

79. Vejce drůbeží, též žloutek a bílek, tekutý.

88 až 97, 99 až 101. Tuky, vyšší mastné kyseliny a pod.

102 až 106. Mastné oleje.

117 až 119, 122, 125, 128, 130 až 132. Potraviny.

134. Dříví stavební a užitkové; korek.

141b). Umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované.

145b). Sádra pálená.

146b). Bílá křída, těživec, mleté, plavené.

147b). Smirek zrněný, mletý, plavený.

148b), c) i poznámka. Barevné hlinky.

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; tříslové výtažky výslovně nejmenované.

163. Barvířské výtažky výslovně nejmenované.

183 až 187. Bavlněná příze.

204a), b), c). Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze ramiová (z čínské kopřivy).

Poznámka k saz. čís. 204, 205 a 206. Příze na vázání snopů, v klubku nebo na vijáku.

242 až 244. Hedvábí.

306. Kaučukové těsto.

312. Zboží z měkkého kaučuku výslovně nejmenované, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, tyčích a trubkách, též leštěná, avšak dále neopracovaná.

320. Technické potřeby.

328 až 337 i poznámka 1 za saz. čís. 337. Kůže

351a) 1. Dýhy i desky ze sklížených dýh, nevykládané, surové.

381. Optické sklo surové, v čočky nevybroušené, v kusech, v tabulích nebo jako čočky, lité, lisované nebo řezané, též přibroušené, bílé nebo barevné.

413. Cihly žáruvzdorné.

414. Zvonivky a dlaždice z obyčejné kameniny, silnější 30 mm.

423. Isolační a montovací předměty pro elektrotechnické účely, nespojené s jinými hmotami.

428a), 429 až 435. Železo a železné polotovary.

470. Pružinová ocel (ocel zploštěná na pásy ve svazcích nebo v kotoučích, kalená), též leštěná.

488: a) olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem

b) zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínem.

489. Řezané desky (planches), t. j. desky řezané z balvanů surových kovů nebo kovových slitin, k přímému zpracování válcováním nebo tažením.

546. Elektrické uhlíky.

597: Poznámka 2 k e). Kysličník hlinitý dovážený k výrobě umělého korundu, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením

g) zinková běloba (kysličník zinečnatý bílý); zinková šeď (nečistý kysličník zinečnatý, šedý)

h) kysličník cíničitý, umělý (cínový popel)

i) popel olověný

p) čpavek (amoniak), zkapalněný

q) peroxid vodíku.

598: ex b) 2. kyselina dusičná

c) 1. kyselina sírová nedýmavá

d) 2. kyselina boritá, přečištěná.

599: a) 1. ledek sodný (přírodní [čilský] i umělý), nečištěný

b) síran sodný

ex e) vodní sklo, pevné

f) 1. soda kalcinovaná (žíhaná)

g) 2. síran amonný

i) 1. borax čištěný

m) 1. chroman draselný i sodný (žlutý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

ex o) 2. chlorečnan draselný a sodný.

600: d) spodium (kostní uhlí)

g) i poznámka: běloba na lesk, běloba barytová (umělý síran barnatý); síran hořečnatý (hořká sůl)

ex l) karbid vápníku

m) dusíkaté vápno

n) ledek vápenatý.

601d) 2. síran nikelnatý a nikelnato-amonný.

604: a) glycerin surový

b) glycerin čištěný, t. j. vodojasný nebo zbarvený, bez popelu

f) 1. formaldehyd.

610. Želatina (čištěná, sušená klihovatina původu živočišného i rostlinného), též na prach utlučená, a želatinové zboží.

611. Klih všech druhů, též vyzina (vyzí klí).

612. Albumin a ostatní bílkoviny výslovně nejmenované; kasein.

613. Škrob (také škrobová moučka).

614a) Lepek.

617. Fosfáty rozložené kyselinami (superfosfáty).

619. i poznámka 1 až 3. Kolodium; chloroform; alkohol methylnatý (methanol, dřevný líh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; přiboudlina; aceton; sehnaná kyselina octová.

620b) i poznámka: ethery (vyjma ether ethylnatý), estery.

622d) i poznámky 1 až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovně nejmenované, ostatní.

625a) sirné černi; barvy antrachinonové, mimo kypové; barvy azové.

626a) i 626b) 2. Barvy výslovně nejmenované, jiné než ultramarin modrý.

630 II. prostředky proti škodlivým činitelům výroby rostlinné.

652a) moučka kostní.

653a) tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mleté.


§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru