Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 94/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování

Částka 47/1951
Platnost od 06.12.1951
Účinnost od 06.12.1951
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

94.

Vládní nařízení

ze dne 7. listopadu 1951,

kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování se zrušují a jejich působnost přechází na státní úřad plánovací.

(2) Slovenské ústředí výzkumu a technického rozvoje a slovenská ústředna hmotného zásobování se zrušují a jejich působnost přechází na slovenský plánovací úřad.

(3) Zaměstnanci zrušených úřadů budou převzati v potřebném počtu do státního úřadu plánovacího nebo do slovenského plánovacího úřadu.


§ 2

Zrušují se ustanovení zákona č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje, ve znění zákona č. 185/1950 Sb., a ustanovení vládního nařízení č. 201/1950 Sb., o hmotném zásobování, pokud jsou v rozporu s tímto nařízením nebo předpisy upravujícími úkoly a činnost státního úřadu plánovacího.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě s ministrem financí a ostatními zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru