Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 93/1951 Sb.Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

Částka 47/1951
Platnost od 06.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zrušeno k 09.08.2000 (245/2000 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

93.

Zákon

ze dne 2. listopadu 1951

o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Státní svátek

Devátý květen, výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, se prohlašuje za státní svátek republiky Československé.

§ 2

Dny pracovního klidu

(1) Státní svátek je dnem pracovního klidu.

(2) Ostatní dny pracovního klidu vedle nedělí jsou:

a) 1. leden (Nový rok),

b) pondělí velikonoční,

c) 1. květen (Svátek práce),

d) 28. říjen (Den znárodnění),

e) 25. prosinec (první svátek vánoční),

f) 26. prosinec (druhý svátek vánoční).

(3) Pokud se dále nestanoví jinak, vztahují se na dny pracovního klidu předpisy o nedělích.

(4) Vyžadují-li to hospodářské zájmy státu, může vláda pro jednotlivý rok stanovit, že se den pracovního klidu připadající na 28. říjen přesouvá na jiný den.

(5) Vyžadují-li to hospodářské nebo jiné důležité zájmy státu, může příslušný ústřední úřad nebo orgán jím zmocněný stanovit, že se v určitých závodech nebo provozovnách ve dnech pracovního klidu pracuje a v jakém rozsahu.

Významné a památné dny republiky Československé

§ 3

Významnými dny republiky Československé jsou

a) 25. únor,

b) 29. srpen (Slovenské národní povstání),

c) 7. listopad (Velká říjnová socialistická revoluce).

§ 4

Památnými dny republiky Československé jsou

a) 5. červenec (slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj),

b) 6. červenec (Mistr Jan Hus).

§ 5

Významné a památné dny republiky Československé jsou dny pracovními.

§ 6

Mzdová úprava

(1) Za den pracovního klidu přísluší zaměstnancům náhrada výdělku.

(2) Pracují-li zaměstnanci v den pracovního klidu, který nepřipadá na neděli, přísluší jim vedle docíleného výdělku zvláštní příplatek.

(3) Podrobnosti k provedení těchto ustanovení, jakož i potřebné výjimky se stanoví podle předpisů o řízení státní mzdové politiky.


Ustanovení závěrečná

§ 7

Zrušují se všechny dosavadní předpisy v oboru svátkového práva.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopřiva v. r.

Fierlinger v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Málek v. r.

Bacílek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Bílek v. r.

Nepomucký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Nosek v. r.

Dr. Gregor v. r.

Petr v. r.

Dr. Havelka v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Pokorný v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Púčik v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Rais v. r.

Kliment v. r.

Smida v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r

Přesunout nahoru