Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 84/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku

Částka 44/1951
Platnost od 02.11.1951
Účinnost od 01.10.1951
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84.

Vládní nařízení

ze dne 2. října 1951,

kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Dnem 1. října 1951 zastavuje se činnost:

a) Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, a Družstva pre hospodárenie poľnohospodárskymi výrobkami, družstva s ručením obmedzeným, zřízených na základě zákona č. 278/1948 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky,

b) Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a jeho oblastního orgánu v Bratislavě, zřízených na základě zákona č. 279/1948 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském.

(2) Týmž dnem vstupují uvedené podniky do likvidace. Likvidátory jmenuje a odvolává ministr vnitřního obchodu. O likvidaci platí jinak přiměřeně předpisy o likvidaci národních podniků průmyslových. Ministr financí v dohodě s ministrem vnitřního obchodu stanoví, jak budou vypořádány závazky likvidovaných podniků, které nepřecházejí podle § 2 odst. 1.

§ 2

(1) Z majetku podniků uvedených v § 1 zřídí ministr vnitřního obchodu národní podniky nebo učiní o něm opatření ve vlastním oboru působnosti anebo jej převede v dohodě s příslušným ministrem do jeho pravomoci. Přitom stanoví, které závazky přecházejí s převzatým majetkem.

(2) Pro národní podniky provádějící výkup zemědělských výrobků může ministr financí v dohodě s ministrem - předsedou Státního úřadu plánovacího a s ministrem vnitřního obchodu stanovit odchylky od ustanovení zákona č. 104/1950 Sb., o financování národních a komunálních podniků.

§ 3

Opatření učiněná ve shodě s ustanovením tohoto nařízení před jeho účinností jsou platná.

§ 4

Úkony potřebné k provádění tohoto nařízení jsou osvobozeny od poplatků a dávek.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1951; provedou je ministři vnitřního obchodu a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Kabeš v. r.

Zápotocký v. r.

Krajčír v. r.

Přesunout nahoru