Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 80/1951 Sb.Vládní nařízení o organisačních změnách na vysokých školách

Částka 43/1951
Platnost od 24.10.1951
Účinnost od 24.10.1951
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

80.

Vládní nařízení

ze dne 2. října 1951

o organisačních změnách na vysokých školách.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:


§ 1.

(1) Vysoká škola strojní v Ostravě se slučuje s vysokou školou báňskou v Ostravě ve vysokou školu báňskou v Ostravě.

(2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty hornickou, hutní a báňského strojnictví.

§ 2.

(1) Zřizuje se vysoká škola stavitelství v Brně.

(2) Tato vysoká škola se dělí na fakultu inženýrského stavitelství a na fakultu architektury a pozemního stavitelství.

§ 3.

Filosofická fakulta Karlovy university v Praze se rozděluje na fakultu filosoficko-historickou a na fakultu filologickou.

§ 4.

(1) Název vysoké školy zemědělské v Brně se mění a zní: "Vysoká škola zemědělská a lesnická v Brně".

(2) Název vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v Košicích se mění a zní: "Vysoká škola zemědělská a lesnická v Košicích".

(3) Tyto vysoké školy se dělí na fakultu zemědělskou a na fakultu lesnickou.

§ 5.

Název Slovenské vysoké školy obchodní v Bratislavě se mění a zní: "Vysoká škola hospodářských věd v Bratislavě".

§ 6.

(1) České vysoké učení technické v Praze se dělí na tyto fakulty:

inženýrského stavitelství,

architektury a pozemního stavitelství,

strojní,

elektrotechnickou,

chemickou,

zemědělskou a lesnickou,

speciálních nauk a

hospodářských věd.

(2) Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě se dělí na tyto fakulty:

inženýrského stavitelství,

architektury a pozemního stavitelství,

strojní,

elektrotechnickou,

chemickou a

báňskou.

(3) Akademie musických umění v Praze se dělí na tyto fakulty:

hudební,

divadelní a

filmovou.

(4) Janáčkova akademie musických umění v Brně a vysoká škola musických umění v Bratislavě se dělí na fakultu hudební a na fakultu divadelní.

§ 7.

Ministr školství, věd a umění stanoví v dohodě se zúčastněnými členy vlády pro jednotlivé vysoké školy (fakulty) takovou specialisaci studia, aby vychovávaly typy odborníků, jakých je třeba pro hospodářskou, politickou a kulturní výstavbu státu.

§ 8.

Zrušuje se vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše v Brně a pobočka lékařské fakulty Karlovy university v Praze, zřízená v Hradci Králové.

§ 9.

Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení před jeho účinností se považují ode dne opatření za učiněná podle tohoto nařízení.


§ 10.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství, věd a umění v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Kopecký v. r. za ministra Dr. Nejedlého.

Přesunout nahoru