Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 71/1951 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu dne 24. června 1948

Částka 36/1951
Platnost od 18.08.1951
Účinnost od 28.02.1951
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. července 1951

o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu dne24. června 1948


Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948 a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou č. 227/1948 Sb. v prozatímní platnost podle § 1 zákona č. 158/1923 Sb. a podle čl. VII zákona č. 109/1926 Sb. byla dne 2. prosince 1948 schválena Národním shromážděním a dne 24. června 1949 ratifikována presidentem republiky.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 14. února 1951.


Vzhledem k ustanovení svého článku IV dodatková dohoda vstoupila v účinnost dne 28. února 1951.


Široký v. r.

Přesunout nahoru