Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 46/1951 Sb.Vládní nařízení o zrušení knihovních rad

Částka 27/1951
Platnost od 11.06.1951
Účinnost od 11.06.1951
Zrušeno k 15.04.1992 (165/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

46.

Vládní nařízení

ze dne 22. května 1951

o zrušení knihovních rad

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Knihovní rady, zřízené podle zákona č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních, a podle vládního nařízení č. 607/1919 Sb., jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních, se zrušují.

§ 2

Působnost knihovních rad se přenáší na místní národní výbory, v sídlech okresních národních výborů na okresní národní výbory a v sídlech krajských národních výborů na krajské národní výbory.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr informací a osvěty v dohodě s ministrem vnitra.


Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.

Přesunout nahoru