Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 38/1951 Sb.Vládní nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu

Částka 23/1951
Platnost od 10.05.1951
Účinnost od 10.05.1951
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38.

Vládní nařízení

ze dne 10. dubna 1951

o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, a podle § 7 zákona č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport:


§ 1

(1) Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a ve sportu, mistr sportu a zasloužilý mistr sportu obdrží odznak a listinu o tom, že jim byl čestný titul propůjčen (diplom).

(2) Odznaky jsou popsány v příloze tohoto nařízení.

§ 2

Zasloužilému pracovníku v tělesné výchově a ve sportu lze poskytnout čestný dar nebo čestný plat; uděluje je president republiky na návrh vlády.

§ 3

Mistrům sportu a zasloužilým mistrům sportu věnuje stát zvláštní péči zejména tím, že jim zlepšuje podmínky pro pěstování sportu; tuto péči provádí Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je člen vlády pověřený řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.


Příloha k vládnímu nařízení č. 38/1951 Sb.

Popis odznaků

I.

Odznak zasloužilého pracovníka v tělesné výchově a ve sportu má tvar kulatého terče o průměru 30 mm a je ražen na obou stranách . Na líci je relief dělníka v pracovní zástěře, tisknoucího ruku sportovci, který drží prapor; kolem reliefu je v kruhu umístěn nápis: „Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a ve sportu“. Na rubu je vyobrazení lva z malého státního znaku republiky Československé ve věnci z vavřínových a lipových listů.

Odznak je ražen ze stříbra, patinován; nosí se na závěsné sponě tvaru obdélníku 22 mm široké a 15 mm dlouhé , potažené světle modrou stuhou.

II.

Odznak mistra sportu má tvar štítu, nad nímž je umístěna plastická pěticípá hvězda. Na štítě, jehož povrch je zvlněný, je relief vítěze držícího v pravé ruce lipovou ratolest a v levé ruce prapor. Na prsou vítěze jsou písmena „ČSR“. V pozadí štítu je znázorněn sportovní stadion a továrna. V dolní polovině odznaku je rovnoběžně s okrajem nápis: „Mistr sportu“.

Odznak je 36 mm vysoký a 36 mm široký, je ražen z e stříbra, patinován; nosí se na světle modré stuze 22 mm široké a 15 mm dlouhé.

III.

Odznak zasloužilého mistra sportu má tvar štítu. Na štítě je relief dívky, která stojí na stupni vítězů a drží nad hlavou ratolest vítězství. Postava dívky převyšuje polovinou těla horní okraj štítu. V pozadí na prohloubené ploše štítu je znázorněn sportovní stadion a nad ním vlys s postavami vojáka, rolníka, matky s děckem a dělníka. Na vyvýšeném, šikmo skloněném dolním okraji štítu je nápis: „Zasloužilý mistr sportu“.

Odznak je 42 mm vysoký a 36 mm široký, je ražen ze stříbra, patinován; nosí se na světle modré stuze 22 mm široké a 20 mm dlouhé.

Přesunout nahoru