Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 33/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu

Částka 20/1951
Platnost od 24.04.1951
Účinnost od 24.04.1951
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33.

Vládní nařízení

ze dne 10. dubna 1951,

kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


ČÁST PRVNÍ.

Úvodní ustanovení.

§ 1.

V boji o zachování míru přispěje náš lidově demokratický stát ze všech sil k upevnění jednoty, síly a moci tábora míru v čele se Sovětským svazem především tím, že zrychlí tempo budování socialismu.

Hlavním úkolem je urychlení výstavby a přestavby průmyslu dalším zrychlením růstu výroby těžkého průmyslu, zvýšení zemědělské výroby na podkladě urychleného přechodu k vyšším výrobním formám, upevnění nezávislosti na kapitalistickém světě, urychlení socialistické industrialisace Slovenska, dosažení rychlejšího tempa vzrůstu životní úrovně pracujícího lidu a zabezpečení dalšího zesílení obranné schopnosti státu.

Vyšší úkoly pětiletého plánu, které se k tomu cíli pro léta 1951 až 1953 dále stanoví, budou splněny dík stále rostoucí iniciativě pracujících, projevující se ve vzrůstu socialistického soutěžení, údernického hnutí a dalších nových forem práce, a tím podstatně zvýšené produktivitě práce.

§ 2.

Národní důchod se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 15 % a dosáhne 508 miliard Kčs, což je proti roku 1948 vzestup o 70 %.

ČÁST DRUHÁ.

Rozvoj výroby.

ODDÍL I.

Rozvoj průmyslu.

§ 3.

Úkol stanovený v § 4 zákona o pětiletém plánu (dále jen "zákon") se nově upravuje tak, že hrubá hodnota průmyslové výroby se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 23 %; tím bude o 98 % vyšší proti roku 1948. Přitom se zejména

a) rozšíří podstatně surovinová a energetická základna,

b) urychlí zprůmyslovění Slovenska.

§ 4.

Úkoly stanovené v § 5 zákona se nově upravují tak, že

a) hrubá hodnota výroby těžkého průmyslu se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 38 %; tím bude o 133 % vyšší proti roku 1948; v jednotlivých odvětvích těžkého průmyslu se pro rok 1953 proti původně stanoveným úkolům zvyšují především

 
1. v odvětví báňském  
těžba kamenného a hnědého uhlí o  19 %;
tím bude o 49 % vyšší proti roku 1948;  
těžba surové železné rudy o  270 %;
tím bude o 263 % vyšší proti roku 1948;  
2. v odvětví energetickém  
výroba elektrické energie o  13 %;
tím bude o 73 % vyšší proti roku 1948;  
3. v odvětví hutnickém  
výroba surové oceli o  31 %;
tím bude o 78 % vyšší proti roku 1948;  
4. v odvětví těžkého strojírenství  
výroba těžkého strojírenství o  48 %;
tím bude o 248 % vyšší proti roku 1948;  
5. v odvětví vozidel a letadel  
výroba vozidel a letadel o  52 %;
tím bude o 177 % vyšší proti roku 1948;  
6. v odvětví přesného strojírenství  
výroba přesného strojírenství o  67 %;
tím bude o 185 % vyšší proti roku 1948; v tom zejména  
výroba valivých ložisek o  23 %;
tím bude o 607 % vyšší proti roku 1948;  
výroba traktorů o  17 %;
tím bude o 71 % vyšší proti roku 1948;  
7. v odvětví všeobecného strojírenství  
výroba všeobecného strojírenství o  36 %;
tím bude o 118 % vyšší proti roku 1948;  
8. v odvětví chemickém  
výroba chemického průmyslu o  29 %;
tím bude o 110 % vyšší proti roku 1948; v tom zejména  
výroba dusíkatých hnojiv o  50 %;
tím bude o 106 % vyšší proti roku 1948;  
výroba fosforečných hnojiv o  18 %;
tím bude o 33 % vyšší proti roku 1948;  
výroba umělých vláken o  55 %;
tím bude o 95 % vyšší proti roku 1948;  
9. v odvětví stavebních hmot a keramiky  
výroba cementu o  29 %;

b) hrubá hodnota výroby lehkého průmyslu se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 7 %; tím bude o 73 % vyšší proti roku 1948;

c) hrubá hodnota výroby potravinářského průmyslu se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 16 %; tím bude o 73 % vyšší proti roku 1948; v jednotlivých odvětvích potravinářského průmyslu se pro rok 1953 proti původně stanoveným úkolům zvyšují především

 
1. v odvětví cukrovarnickém 
výroba rafinovaného cukru o  23 %;
tím bude o 88 % vyšší proti roku 1948;  
2. v odvětví pivovarském a sladařském  
výstav piva o  11 %;
tím bude o 59 % vyšší proti roku 1948;  
3. v odvětví mlékárenském  
výroba mlékárenského másla a konsumního mléka o  7 %.

ODDÍL II.

Rozvoj zemědělství.

§ 5.

Úkol stanovený v § 7 zákona se nově upravuje tak, že hrubá hodnota zemědělské výroby se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 10 %; tím bude o 53 % vyšší proti roku 1948. Toho se dosáhne zejména zvýšením hektarových výnosů a užitkovosti živočišné výroby, rozšiřováním družstevní velkovýroby v jednotných zemědělských družstvech a lepším hospodařením státního sektoru.

§ 6.

Úkoly stanovené v § 8 zákona se nově upravují tak, že

A. ve výrobě rostlinné se v roce 1953 proti původně stanoveným úkolům zvýší především

 
1. výroba chlebového obilí o 13 %;
tím bude o 13 % vyšší proti roku 1948;  
2. výroba lnu a konopí o 233 %;
tím bude o 276 % vyšší proti roku 1948;  
3. výroba řepky a ostatních olejnin o 100 %;
tím bude o 194 % vyšší proti roku 1948;  
4. výroba tabáku o 43 %;
tím bude o 76 % vyšší proti roku 1948;  
5. výroba cukrovky o 29 %;
tím bude o 60 % vyšší proti roku 1948;  
tím bude hrubá hodnota rostlinné výroby o 42 % vyšší proti roku 1948;  

B. ve výrobě živočišné se v roce 1953 zvýší především

 
a) proti původně stanoveným úkolům  
1. celková výroba jatečného dobytka o 14 %;
tím bude o 106 % vyšší proti roku 1948;  
2. výroba mléka o 4 %;
tím bude o 94 % vyšší proti roku 1948;  
3. výroba vajec o 5 %;
tím bude o 87 % vyšší proti roku 1948;  
b) proti roku 1948  
výroba vlny o 256 %;

tím bude hrubá hodnota živočišné výroby o 71 % vyšší proti roku 1948.

ODDÍL III.

Rozvoj stavebnictví.

§ 7.

Úkoly stanovené v § 10 zákona se nově upravují tak, že hrubá hodnota stavební výroby se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 21 %; tím bude rozsah investičních staveb o 200 % vyšší proti roku 1948. Přitom zejména

a) výroba stavebních dílců a polotovarů se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 165 %;

b) typisace staveb, která v roce 1950 činila 8 % stavební výroby, se v roce 1953 zvýší na 25 %.

ODDÍL IV.

Rozvoj dopravy.

§ 8.

Úkoly stanovené v §§ 11 a 12 zákona se nově upravují potud, že výkon

a) v železniční dopravě nákladní se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 27 %; tím bude o 69 % vyšší proti roku 1948;

b) v dopravě silniční se v roce 1953 proti roku 1950 zvýší o 53 % v přepravě zboží a o 35 % v přepravě osob.

ČÁST TŘETÍ.

Rozvoj hmotné a kulturní úrovně lidu.

§ 9.

Úkoly stanovené v § 15 zákona se nově upravují potud, že úhrnná sociální a soukromá spotřeba, v níž se bezprostředně projeví vzestup životní úrovně, se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší průměrně na hlavu o 9 % a proti roku 1948 o 49 % za předpokladu plánovaného vzestupu produktivity práce.

§ 10.

Úkoly stanovené v §§ 16 až 20 zákona se nově upravují potud, že se

a) dále rozvinou a zlepší sociální a zdravotní služby pro pracující rozšiřováním dosavadních a budováním nových sociálních a zdravotnických zařízení; zejména se

1. počet míst v zařízeních pro děti v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší na 642 000, aby se usnadnil vstup žen do zaměstnání; tím bude počet míst v zařízeních pro děti o 251 % vyšší proti roku 1948;

2. počet osob stravovaných v závodních jídelnách v průmyslových podnicích zvýší tak, že v roce 1953 bude činit 1 300 000;

b) zvýší v roce 1953 náklad knih o 85 % proti roku 1950;

c) novostavbami opatří v letech 1951 až 1953 pro pracující, zvláště v těžkém průmyslu, celkem 133 000 bytových jednotek.

ČÁST ČTVRTÁ.

Předpoklady splnění pětiletého plánu.

ODDÍL I.

Zvýšení produktivity práce a hospodárnosti výroby.

§ 11.

Produktivita práce.

Úkoly stanovené v § 21 zákona se nově upravují potud, že se produktivita práce v roce 1953 proti roku 1948 zvýší v těžkém průmyslu o 64 %, v lehkém průmyslu o 59 % a ve stavebnictví o 60 %.

§ 12.

Zvýšení počtu pracujících.

Úkoly stanovené v § 22 zákona se nově upravují potud, že počet osob činných ve všech hospodářských úsecích s výjimkou zemědělství se v roce 1953 proti roku 1948 zvýší o 780 000, t. j. o čtvrtinu; v letech 1951 až 1953 vzroste počet dělníků a úředníků o 550 000, při čemž v těžkém průmyslu a ve stavebnictví bude v těchto letech vzrůst o 380 000.

ODDÍL II.

Investice.

§ 13.

Úkol stanovený v § 24 zákona se nově upravuje tak, že k zabezpečení postupujícího rozvoje hospodářství se v letech 1949 až 1953 proti původně stanoveným investicím v hodnotě 336,2 miliardy Kčs provedou investice v úhrnné hodnotě 558 miliard Kčs v cenách roku 1950.

ČÁST PÁTÁ.

Úkoly pětiletého plánu v oblastech.

§ 14.

Hospodářský rozvoj Slovenska.

Úkoly stanovené v §§ 30 a 31 zákona se nově upravují tak, že

a) hrubá hodnota výroby těžkého průmyslu se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 96 %; tím bude o 308 % vyšší proti roku 1948; v jednotlivých odvětvích těžkého průmyslu se pro rok 1953 proti původně stanoveným úkolům zvyšují především

 
1. v odvětví báňském 
těžba ve slovenských dolech 68 %;
tím bude o 143 % vyšší proti roku 1948; 
2. v odvětví hutnickém 
výroba hutní o  75 %;
tím bude o 107 % vyšší proti roku 1948; 
3. v odvětví těžkého strojírenství 
výroba těžkého strojírenství o 418 %;
tím bude o 1 076 % vyšší proti roku 1948; 

b) hrubá hodnota výroby lehkého průmyslu se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 15 %; tím bude o 83 % vyšší proti roku 1948;

c) hrubá hodnota výroby potravinářského průmyslu se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 19 %; tím bude o 120 % vyšší proti roku 1948.


ČÁST ŠESTÁ.

Ustanovení závěrečné.

§ 15.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Rais v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Kliment v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Gregor v. r.

Petr v. r.

Nosek v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Kopřiva v. r.

Dr. Neuman v. r.

Kabeš v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Přesunout nahoru