Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 26/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch

Částka 15/1951
Platnost od 10.04.1951
Účinnost od 10.04.1951
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26.

Vládní nařízení

ze dne 13. března 1951,

kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1.

(1) Ředitelství pro cestovní ruch (dále jen "Ředitelství"), zřízené zákonem č. 149/1939 Sl. z., o cestovním ruchu, a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch, zřízené podle téhož zákona, se zrušují uplynutím dne 31. prosince 1950.

(2) Působnost Ředitelství přechází na pověřenectvo průmyslu a obchodu, působnost oblastních sborů na krajské národní výbory a působnost místních sborů na okresní národní výbory, a to dnem 1. ledna 1951.

§ 2.

(1) Likvidaci Ředitelství a oblastních a místních sborů provede pověřenectvo obchodu.

(2) Pověřenectvo obchodu, krajské a okresní národní výbory převezmou v rámci plánu pracovních sil potřebný počet zaměstnanců zrušených útvarů.

§ 3.

Podrobnosti k provedení ustanovení §§ 1 a 2 upraví ministerstvo vnitřního obchodu vyhláškou v úředním listě, vydanou v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.

§ 4.

Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení přede dnem počátku jeho účinnosti se od počátku pokládají za opatření podle tohoto nařízení.


§ 5.

Zrušují se:

1. §§ 2 a 3, § 4 odst. 1, 4 a 5, § 5 odst. 1 a 3, §§ 7 a 8 zákona č. 149/1939 Sl. z., o cestovním ruchu,

2. zákon č. 329/1939 Sl. z., o příjmech Ředitelství pro cestovní ruch,

3. vládní nařízení č. 199/1939 Sl. z., o organisaci Ředitelství pro cestovní ruch,

4. vládní nařízení č. 101/1940 Sl. z., o vyhlášení Ředitelství pro cestovní ruch za podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření.


§ 6.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vnitřního obchodu a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Krajčír v. r.

Přesunout nahoru