Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 19/1951 Sb.Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou

Částka 12/1951
Platnost od 17.03.1951
Účinnost od 17.03.1951
Zrušeno k 01.01.1966 (65/1965 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19.

Vládní nařízení

ze dne 6. března 1951

o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou,plynem a topnou parou.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1.

Je-li toho třeba k zabezpečení plynulé dopravy pracujících do zaměstnání nebo k zajištění zásobování elektřinou, plynem nebo topnou parou, může ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s příslušnými ústředními úřady a s jednotnou odborovou organisací vyhláškou v úředním listě upraviti v hospodářském podnikání v mezích zákonných předpisů o délce pracovní doby všeobecně nebo pro jednotlivá hospodářská odvětví, po případě oblasti rozvržení denní a týdenní pracovní doby.

§ 2.

Pokud to stanoví vyhláška uvedená v § 1, mohou krajské národní výbory uložiti osobám odpovědným za vedení závodu, aby přesunuly pravidelnou pracovní dobu na jinou denní nebo noční dobu nebo na dny pracovního klidu.

§ 3.

V případech, kdy je v důsledku úpravy podle §§ 1 a 2 třeba přechodně pracovat v době noční, může vláda po projednání s Ústřední radou odborů povolit výjimku ze zákazu noční práce žen, jestliže to s ohledem na zvlášť závažné okolnosti vyžaduje zájem státu. Tato výjimka může být povolena pouze na určitou omezenou dobu.

§ 4.

Osoby odpovědné za vedení závodu projednají opatření podle §§ 1 a 2 se závodním zastupitelstvem zaměstnanců a seznámí zaměstnance s jejich obsahem a významem.


§ 5.

Vládní nařízení č. 79/1950 Sb., o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou, se zrušuje.


§ 6.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v . r.

Přesunout nahoru