Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/1951 Sb.Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1950

Částka 8/1951
Platnost od 03.03.1951
Účinnost od 03.03.1951
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13.

Vyhláška

Ministra vnitra

ze dne 9. února 1951

o změnách úředních názvů míst v roce 1950.

Ministr vnitra vyhlašuje podle § 5 zákona č. 266/1920 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů:


V roce 1950 byly stanoveny tyto nové úřední názvy míst:

1. V kraji Pražském:

V okrese Beroun:

pro obec Svatá 2. díl a pro osadu Svatá 1. díl, jež byla k této obci připojena z obce Černín, název Svatá; názvy Svatá 1. díl a Svatá 2. díl jako názvy osad zanikly;

pro obec vzniklou sloučením Králova Dvora a Počapel název Králův Dvůr; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Křížatka byl nahrazen názvem Křížatky.

V okrese Brandýs nad Labem:

pro obec Cvrčovice název Podolanka; názvy Cvrčovice, Kostomlátky a Podolánka byly zrušeny jako názvy osad, jež zanikly sloučením, a ponechány pouze jako názvy místních částí s tou změnou, že název Podolánka byl nahrazen názvem Podolanka;

pro obec vzniklou sloučením Ostrova, Stránky a Záp název Zápy; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Dobříš:

pro obce vzniklé rozloučením obce Dobříš názvy Dobříš s osadou Trnová a Voznice s osadou Chouzavá.

V okrese Kutná Hora:

pro obec vzniklou sloučením Bludova a Zhoře název Zhoř; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Bykáně a Krupé název Bykáň; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Kaňku, Kutné Hory, Perštejnce a Sedlce název Kutná Hora; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Kobylnic a Lišic název Kobylnice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením obcí Kralice a Všesoky název Kralice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Malešova a Polánky název Malešov; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Miletína a Rozkoše název Miletín; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Tuchotic a Vidic název Vidice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Útěšenovic a Zbraslavic název Zbraslavice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Mladá Boleslav:

pro obec vzniklou sloučením obcí Bezděčín a Mladá Boleslav název Mladá Boleslav; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec Jablkynice název Jabkenice;

pro obce vzniklé rozloučením obce Týnec názvy Holé Vrchy a Týnec;

pro obec Velké Zamachy název Zamachy.

V okrese Nové Strašecí:

pro obce vzniklé rozloučením obce Kamenné Žehrovice názvy Kamenné Žehrovice a Srby.

V okrese Nymburk:

pro obec vzniklou sloučením Litole a Lysé nad Labem název Lysá nad Labem; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Poděbrady:

pro obec Vlkov, ležící poblíž Městce Králové, název Vlkov nad Lesy;

pro obec Vlkov, ležící poblíž Poděbrad, název Vlkov pod Oškobrhem.

V okrese Praha-jih:

pro obec vzniklou sloučením Dolních a Horních Černošic název Černošice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Lipan a Lipenců název Lipence; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Praha-východ:

pro obec Chodov název Chodov u Prahy;

pro obce vzniklé rozloučením obce Jílové názvy Jílové u Prahy s částmi (osadami) Jílové u Prahy, Kabáty, Radlík, Horní Studené a Žampach a Luka pod Medníkem s osadami Luka pod Medníkem, Podloučí a Dolní Studené; pro zmenšenou osadu Studené, která zůstala na území obce Jílové u Prahy, byl zároveň stanoven úřední název Horní Studené a pro druhou část této dosavadní osady, která se stala osadou obce Luka pod Medníkem, úřední název Dolní Studené;

pro obec Skochovice a její osadu Vrané název Vrané nad Vltavou, při čemž úřední název osady Skochovic se nezměnil.

V okrese Praha-západ:

pro obec vzniklou sloučením obcí Dušníky a Hořelice název Rudná; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Hostivice a Litovic název Hostivice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Malých a Velkých Číčovic název Číčovice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Příbram:

pro obec vzniklou sloučením Dolního a Horního Lázu název Láz; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce; úředním názvem části nové obce se stal název místní části Žernová, jež k ní byla připojena z obce Obecnice.

V okrese Rakovník:

pro obce vzniklé rozloučením obce Ryšín názvy Ryšín, Pustověty a Nový Dům;

pro obce vzniklé rozloučením obce Svojetín názvy Svojetín a Janov.

V okrese Říčany:

pro obce vzniklé rozloučením obce Všestary názvy Všestary s osadami Všestary a Menčice a Světice.

V okrese Sedlčany:

pro obec vzniklou sloučením Lhotky a Sedlčan název Sedlčany; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obce vzniklé rozloučením obce Líchovy názvy Líchovy s osadami Líchovy a Bučily a Zvírotice;

název obce Podmoky a názvy osad Podmoky a Proudkovice zůstaly úředními názvy i po připojení osady Přední Chlum k okresu Milevsko v kraji Českobudějovickém.

V okrese Vlašim:

pro osadu Statenbrun (obec Horní Lhota) název Novotinky; jako název místní části byl název Statenbrun zrušen.

V okrese Votice:

pro obec Milhostice název Bonkovice; názvy osad zůstaly beze změny.

2. V kraji Českobudějovickém:

V okrese České Budějovice:

pro obec vzniklou sloučením Boršova a Poříčí název Boršov nad Vltavou; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec České Ohrazení název Ohrazení;

pro osadu Německé Ohrazení (obec Zborov) název Ohrazeníčko;

název osady Strýčice, patřící dříve k obci Záboří, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Radošovice.

V okrese Český Krumlov:

pro obec Černou název Černá v Pošumaví.

V okrese Kaplice:

název Besednice zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Dolní Lhotka k obci Dobrkovská Lhotka v okrese Trhové Sviny;

pro obec Schönfelden název Kapličky a dále v téže obci:

pro osadu Hundsruck název Hřbítek,

pro osadu Lindberg název Lipová,

pro osadu Mühldorf název Mlýnská,

pro osadu Schönfelden název Krásná Pole a

pro osadu Stern název Hvězda.

V okrese Milevsko:

pro obec utvořenou z osady Přední Chlum, odloučené od obce Podmoky v okrese Sedlčany, kraj Pražský, název Přední Chlum.

V okrese Prachatice:

název obce Dolní Nakvasovice a názvy osad Dolní Nakvasovice a Horní Nakvasovice zůstaly úředními názvy i po připojení osad Setěchovice a Bolíkovice k okresu Vimperk;

pro obec a osadu Fefry název Libínské Sedlo;

název osady Horní Cazov, patřící dříve k obci Řasnice v okrese Vimperk, se stal úředním názvem části obce České Žleby, k níž byla tato osada připojena;

název osady Houžná, patřící dříve k obci Řasnice v okrese Vimperk, se stal úředním názvem části obce Lenora, k níž byla tato osada připojena;

pro obec utvořenou z osad Lenora, Kaplice a Zátoň, odloučených od obce Horní Vltavice v okrese Vimperk, a z osady Houžná, odloučené od obce Řasnice v okrese Vimperk, název Lenora;

pro osadu Psí Koryto (obec Skříněřov) název Koryto;

název osady Radvanovice, patřící dříve k obci Řasnice v okrese Vimperk, se stal úředním názvem části obce České Žleby, k níž byla tato osada připojena;

název osady Vojslavice, patřící dříve k obci Šumavské Hoštice v okrese Vimperk, se stal úředním názvem části obce Žárovná, k níž byla tato osada připojena.

V okrese Strakonice:

pro obec vzniklou sloučením Předních Ptákovic a Strakonic název Strakonice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

název Strašice zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Lhota pod Kůstrým k okresu Vimperk.

V okrese Trhové Sviny:

pro obec vzniklou sloučením Dobré Vody, Hojné Vody a Starých Hutí název Hojná Voda; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec a osadu Chlupatou Ves název Meziluží;

názvy osady Jiterní Ves, patřící dříve k obci Kramolín, a osady Nepomuk, patřící dříve k obci Těšínov, zůstaly úředními názvy těchto osad i po jejich připojení k obci Šalmanovice;

pro obce vzniklé rozloučením obce Keblany názvy Keblany a Dobrkovská Lhotka; název osady Dolní Lhotka, patřící dříve k obci Besednice v okrese Kaplice, se stal úředním názvem části obce Dobrkovská Lhotka, k níž tato osada byla připojena; název osady Dobrkov se nezměnil;

pro obce vzniklé rozloučením obce Komařice názvy Komařice a Sedlo s osadami Sedlo a Stradov;

pro obec vzniklou sloučením Mýtin a Veveří název Veveří; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec Stropnici, ležící na severozápadním okraji okresu, název Dolní Stropnice;

pro obec Stropnici, ležící poblíž Nových Hradů, název Horní Stropnice;

pro obec Trutmaň název Mezilesí u Trhových Svin.

V okrese Třeboň:

pro obec vzniklou sloučením obcí Krabonoš a Nová Ves nad Lužnicí název Nová Ves nad Lužnicí; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Týn nad Vltavou:

pro obec vzniklou sloučením Hvozdna a Popovic název Popovice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec Smoleč, ležící na severovýchodním okraji okresu název Bechyňská Smoleč;

pro obec a osadu Smoleč, ležící na severozápadním okraji okresu název Písecká Smoleč.

V okrese Vimperk:

název obce Horní Vltavice a názvy osad Horní Vltavice, Březová Lada, Havránka, Kubova Huť, Polka, Račí, Samoty, Slatina a Žlíbky zůstaly úředními názvy i po připojení osad Kaplice, Lenora a Zátoň k okresu Prachatice;

název osady Lhota pod Kůstrým, patřící dříve k obci Strašice v okrese Strakonice, se stal úředním názvem části obce Víska, k níž byla tato osada připojena;

název Řasnice zůstal úředním názvem této obce i po připojení jejích osad Horní Cazov, Houžná a Radvanovice k okresu Prachatice;

pro obec utvořenou z osad Setěchovice a Bolíkovice, odloučených od obce Dolní Nakvasovice v okrese Prachatice, název Setěchovice;

název Šumavské Hoštice zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Vojslavice k okresu Prachatice.

3. V kraji Plzeňském:

V okrese Blatná:

pro obec Bezděkov, ležící poblíž Březnice, název Bezděkov pod Třemšínem.

V okrese Domažlice:

v obci Spálenec byl zrušen název Kubička jako název osady, jež zanikla;

v obci Maxov byl zrušen název Slatiny jako název osady, jež zanikla.

V okrese Horšovský Týn:

V obci Velký Horšín byly zrušeny názvy Horka a Kněžská jako názvy osad, jež zanikly.

V okrese Klatovy:

pro obec Fuchsberg název Liščí;

pro osadu Kreuzberg (obec Matějovice) název Křížový Vrch;

pro osadu Pušperk (obec Poleň) název Liška;

v obci Svatá Kateřina byl zrušen název Radošín jako název osady, jež zanikla;

pro osadu Šternov (obec Fleky) název Hvězda;

pro osadu Webrův a Lindlův Dvůr (obec Svatá Kateřina) název Dvorky.

V okrese Plasy:

pro osadu Pichl (obec Úněšov) název Lípa.

V okrese Přeštice:

název osady Petrovice, patřící dříve k obci Soběkury, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Roupov.

V okrese Rokycany:

pro obce vzniklé rozloučením obce Němčovice názvy Němčovice a Kamenec.

V okrese Stod:

pro obec vzniklou sloučením Dolních a Horních Sekyřan název Sekyřany; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Stříbro:

pro obec Ostrov, ležící poblíž Bezdružic, název Ostrov u Bezdružic;

pro obec Ostrov, ležící jihovýchodně od Stříbra, název Ostrov u Stříbra;

pro obec Vrbici, ležící poblíž Bezdružic, název Vrbice u Bezdružic;

pro obec Vrbici, ležící poblíž Stříbra, název Vrbice u Stříbra.

V okrese Sušice:

pro obec vzniklou sloučením Albrechtic u Sušice a Humpolce název Albrechtice u Sušice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

název osady Hořejší Krušec, patřící dříve k obci Hořejší Těšov, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Hartmanice;

pro obec vzniklou sloučením Hořejšího Těšova, Javoří a Mochova název Těšov u Sušice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

názvy osad Kavrlík a Žlíbek, patřících dříve k obci Tuškov, zůstaly úředními názvy těchto osad i po jejich připojení k obci Kašperské Hory;

pro obec vzniklou sloučením Kundratic a Štěpanic název Štěpanice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením obcí Lešišov a Mokrosuky název Mokrosuky; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Nahořánek a Strašína název Strašín; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

název osady Posobice, patřící dříve k obci Dolní Staňkov, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Petrovice;

název osady Žikov, patřící dříve k obci Dolní Staňkov, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Svojšice.

V okrese Tachov:

pro obec Jalový Dvůr název Branka;

pro obec Pavlovice, ležící na jižním okraji okresu, název Pavlíkov.

4. V kraji Karlovarském:

V okrese Cheb:

název Dolní Částkov pro obec, utvořenou rozlukou ze stejnojmenné osady obce Částkov; název Částkov zanikl;

pro obec a osadu Mühlbach název Pomezí nad Ohří;

pro obec a osadu Vildštejn název Skalná.

V okrese Jáchymov:

pro obec vzniklou sloučením Božího Daru a Ryžovny název Boží Dar; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce s výjimkou názvů Halbmeil, který byl nahrazen názvem Rozhraní a Steinhöhe, který byl nahrazen názvem Kopeček;

pro obec vzniklou sloučením Háje a Loučné název Loučná; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Horní Halže, Měděnce a Vykmanova název Měděnec; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Jáchymova a Popova název Jáchymov; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Krásného Lesa, Léna, Plavna a Vrchu název Krásný Les; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro osadu Lauxův Mlýn (obec České Hamry) název Výsada;

pro obec vzniklou sloučením Lípy, Merklína a Oldřiše název Merklín; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec Louku (dříve Permesgrün) název Květnová;

pro obec vzniklou sloučením Osvinova a Stráže název Stráž nad Ohří; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Karlovy Vary:

pro obec vzniklou sloučením Bernova a Nejdku název Nejdek; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Božičan a Jimlíkova název Božičany; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Březiny, Doupovského Mezilesí, Hradiště a Javorné název Březina; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Černavy, Rájce a Tatrovic název Černava; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Dolní Lomnice, Radošova a Rydkéřova název Kyselka; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce s výjimkou názvu Rydkéřov, jenž byl nahrazen názvem Nová Kyselka; název místních částí býv. obcí Dolní Lomnice a Radošova Kysibl Kyselka byl nahrazen názvem Kyselka, název místní části býv. obce Rydkéřova Kysibl Kyselka názvem Stará Kyselka;

pro obec Elm název Stráň;

pro obec vzniklou sloučením Horní Lomnice, Pastvin a Zakšova název Zakšov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Lesova a Sadova název Sadov; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Lipoltova a Velichova název Velichov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením obcí Mezirolí a Nivy název Mezirolí; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Mlýnské, Staré Vsi a Svatoboru název Svatobor; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Rudného a Vysoké Peci název Vysoká Pec; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Kraslice:

pro obec Kostelní (dříve Kührberg) název Mezihorská;

název osady Nové Domy, patřící dříve k obci Boučí v okrese Sokolov, se stal úředním názvem části obce Hory, k níž byla tato osada připojena;

pro obec vzniklou sloučením Tisové a Zelené Hory název Tisová; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Mariánské Lázně:

název osady Třídomí, patřící dříve k obci Nadlesí v okrese Sokolov, se stal úředním názvem části obce Hrušková, k níž byla tato osada připojena.

V okrese Podbořany:

pro obec vzniklou sloučením Horního Záhoří a Libyně název Libyně; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Lubence a Vítkovic název Lubenec; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec Žďár, ležící v jihozápadní části okresu, název Žďárek.

V okrese Sokolov:

název Boučí zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Nové Domy k okresu Kraslice;

název Horní Částkov pro obec utvořenou rozlukou ze stejnojmenné osady obce Částkov z okresu Cheb;

pro obec Kolovou (dříve Kagerava) název Libavské Údolí;

pro obec vzniklou sloučením Lomnice a Týna název Lomnice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

název Nadlesí zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Třídomí k okresu Mariánské Lázně.

5. V kraji Ústeckém:

V okrese Bílina:

pro obec vzniklou sloučením Břešťan a Břežánek název Břežánky; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Hořence a Jablonce název Hořenec; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

název Milá zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Hrádek k okresu Louny.

V okrese Děčín:

pro obec vzniklou sloučením Bynova a Děčína název Děčín; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec a osadu Harta název Lesná.

V okrese Duchcov:

název Jeníkov zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Střelná k okresu Teplice;

pro obce vzniklé rozloučením obce Ledvice názvy Ledvice a Liptice;

název Osek zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Loučná k okresu Litvínov;

pro obce vzniklé rozloučením obce Osek názvy Háj u Duchcova s osadami Dolní Háj, Horní Háj a Domaslavice a Osek s osadami Osek a Hrad Osek.

V okrese Chomutov:

název obce Albrechtice a názvy osad Albrechtice a Jezeří zůstaly úředními názvy i po připojení osady Černice k okresu Litvínov;

pro obec Reizenhain název Pohraniční;

pro obec Šimperk název Podhůří.

V okrese Litoměřice:

pro obec vzniklou sloučením Babin I. a Čeřeniště název Čeřeniště; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Levína a Muckova název Levín; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Litic a Ráje název Litice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec Lhotu, ležící poblíž Úštěku, název Lhota u Úštěku;

pro obec Německou Lhotu název Lhota pod Pannou.

V okrese Litvínov:

pro obec utvořenou z osady Černice, odloučené od obce Albrechtice v okrese Chomutov, název Černice;

pro osadu Ladung (obec Nová Ves v Horách) název Lesná;

název osady Loučná, patřící dříve k obci Osek v okrese Duchcov, se stal úředním názvem části obce Lom u Mostu, k níž byla tato osada připojena;

název osady Růžodol, patřící dříve k obci Most v okrese Most, se stal úředním názvem části obce Litvínov, k níž byla tato osada připojena.

V okrese Louny:

název osady Hrádek, patřící dříve k obci Milá v okrese Bílina, se stal úředním názvem části obce Raná, k níž byla tato osada připojena.

V okrese Most:

název Most zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Růžodol k okresu Litvínov.

V okrese Teplice:

pro obec vzniklou sloučením Běhánek, Bystřice a Drahůnek název Horská Bystřice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením obcí Krupka a Vrchoslav název Krupka; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Maršova a Unčína název Unčín; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

název osady Střelná, patřící dříve k obci Jeníkov v okrese Duchcov, se stal úředním názvem části obce Košťany, k níž byla tato osada připojena.

V okrese Žatec:

pro obce vzniklé rozloučením obce Radíčeves názvy Radíčeves a Milčeves;

pro obec Záhoří název Velichov; názvy osad Záhoří a Velichov zůstaly beze změny.

6. V kraji Libereckém:

V okrese Česká Lípa:

pro obec vzniklou sloučením Brenné a Veselí název Brenná; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Heřmanic, Vítkova a Vlčího Dolu název Vlčí Důl; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Heřmanice byl nahrazen názvem Heřmaničky;

název Kuřívody zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Strážov k okresu Doksy;

pro obec vzniklou sloučením Švábů a Zahrádek název Zahrádky; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Doksy:

pro obec vzniklou sloučením obcí Dřevčice a Heřmánky název Dřevčice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

název osady Strážov, patřící dříve k obci Kuřívody v okrese Česká Lípa, se stal úředním názvem části obce Hradčany, k níž byla tato osada připojena.

V okrese Frýdlant:

pro obec vzniklou sloučením Albrechtic a Dětřichova název Dětřichov; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Bulovky a Dolní Oldřiše název Bulovka; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Dolních a Horních Pertoltic název Pertoltice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Jablonec nad Nisou:

název osady Bohdalovice, patřící dříve k obci Haratice, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Velké Hamry;

pro obec vzniklou sloučením Hraničné a Loučné název Loučná nad Nisou; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Loučná byl nahrazen názvem Loučná nad Nisou;

pro osadu Jiřetín (obec Smržovka) název Jiřetín pod Bukovou;

pro obec vzniklou sloučením Příchovic a Rejdic název Příchovice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec Šumburk-Jistebsko název Jistebsko a dále v téže obci pro osadu Šumburk název Krásná.

V okrese Liberec:

pro obec vzniklou sloučením Donína a Hrádku nad Nisou název Hrádek nad Nisou; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Horní Chrastavy a Chrastavy název Chrastava; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec a osadu Lemberk název Lvová a pro její osadu Kunvald název Kunová.

V okrese Mnichovo Hradiště:

pro obce vzniklé rozloučením obce Dlouhá Lhota názvy Dlouhá Lhota a Petkovy s osadami Petkovy a Čížovky.

V okrese Nový Bor:

pro obec vzniklou sloučením Cvikova a Drnovce název Cvikov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Dolní Chřibské, Horní Chřibské, Chřibské a Krásného Pole název Chřibská; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Dolní a Horní Světlé název Světlá pod Luží; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec Hillův Mlýn a pro stejnojmennou osadu, jež k této obci byla připojena z býv. obce Falknov, název Mlýny;

pro obec vzniklou sloučením Jetřichovic a Rynartic název Jetřichovice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Mařenic a Mařeniček název Mařenice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Mistrovic a Oldřichova u České Lípy název Nový Oldřichov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Oldřichov u České Lípy byl nahrazen názvem Nový Oldřichov;

pro obec vzniklou sloučením Naděje a Trávníku název Trávník; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Rumburk:

pro obec vzniklou sloučením Filipova a Jiříkova název Jiříkov; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Jiřetína a Tolštejna název Jiřetín pod Jedlovou; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Tolštejn byl nahrazen názvem Rozhled;

pro osadu Lichtenštejn (obec Horní Podluží) název Ladečka;

pro obec vzniklou sloučením obcí Lipová a Liščí název Lipová; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením obcí Panský a Staré Křečany název Staré Křečany; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Semily:

název osady Brodec, patřící dříve k obci Smrčí, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Železný Brod;

pro obce vzniklé rozloučením obce Skuhrov názvy Alšovice a Skuhrov s osadami Skuhrov, Huntířov a Splzov.

7. V kraji Hradeckém:

V okrese Broumov:

pro obec vzniklou sloučením Broumova a Velké Vsi název Broumov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Bukovice, Police nad Metují a Radešova název Police nad Metují; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením České a Německé Metuje název Česká Metuje; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Německá Metuje byl nahrazen názvem Metujka a název Vlasenka názvem Vlásenka;

pro obec vzniklou sloučením Dědova a Javoru název Dědov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Dolní Teplice, Horní Teplice, Skal a Teplice nad Metují název Teplice nad Metují; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Heřmánkovic a Janovic název Heřmánkovice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Janovice byl nahrazen názvem Janovičky;

pro obec vzniklou sloučením Hodkovic a Janovic název Janovice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením obcí Hony a Pěkov název Pěkov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Lhoty u Police nad Metují, Machova a Nízké Srbské název Machov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Lhota u Police nad Metují byl nahrazen názvem Machovská Lhota a dále že byl název místní části této býv. obce České Chalupy též Pod Horou nahrazen názvem Pod Horou a název místní části Náchodská Lhota názvem Machovská Lhota;

pro obec vzniklou sloučením Libné a Zdoňova název Zdoňov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Dobruška:

pro obec a osadu Lhotu, ležící v jihovýchodní části okresu, název Lhota u Dobrušky;

pro obec vzniklou sloučením Plasnice a Šedivin název Šediviny; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Polomu a Sedloňova název Sedloňov; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Dvůr Králové nad Labem:

pro obec vzniklou sloučením obcí Brusnice a Kyje název Hajnice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Dolních a Horních Vlčkovic název Vlčkovice v Podkrkonoší; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Dolního a Horního Žďáru název Horní Žďár; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce, název osady Ženská Bída, která byla současně k nové obci připojena z obce Království I., byl nahrazen názvem Výšinka;

pro obec vzniklou sloučením Harcova, Střeziměřic a Velké Bukoviny název Velká Bukovina; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Kladrub a Kohoutova název Kohoutov; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce; úředním názvem části nové obce se stal název osady Nový Kohoutov, jež byla k nové obci připojena z obce Království I.;

pro obec vzniklou sloučením Nesyté, Prorub a Vyhnánova název Proruby; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec a osadu Kočbeř název Kocbeře a pro osadu Novou Kočbeř, jež byla k této obci připojena z obce Království I., název Nové Kocbeře.

V okrese Hořice:

pro obec vzniklou sloučením Dolní Dobré Vody a Horní Dobré Vody název Dobrá Voda u Hořic; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Hradec Králové:

název osady Svinárky, patřící dříve k obci Slatina, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Svinary.

V okrese Jaroměř:

pro obec vzniklou sloučením Městce a Velké Jesenice název Velká Jesenice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Jičín:

pro obec Kartouzy-Valdice název Valdice;

pro obec vzniklou sloučením Podolí a Rožďalovic název Rožďalovice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Údrnic a Údrnické Lhoty název Údrnice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Náchod:

pro obec vzniklou sloučením obcí Babí, Běloves, Bražec, Kramolna, Malé Poříčí a Náchod název Náchod; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Červeného Kostelce, Horního Kostelce, Lhoty za Červeným Kostelcem a Stolína název Červený Kostelec; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Hronova, Rokytníku, Velkého Dřevíče, Velkého Poříčí, Zbečníku a Žabokrků název Hronov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Nová Paka:

pro obec vzniklou sloučením Nové Paky a Vrchoviny název Nová Paka; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Rychnov nad Kněžnou:

pro obec vzniklou sloučením Dlouhé Vsi, Panské Habrové a Rychnova nad Kněžnou název Rychnov nad Kněžnou; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Doudleb nad Orlicí a Vyhnánova název Doudleby nad Orlicí; Názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Hraštice a Skuhrova nad Bělou název Skuhrov nad Bělou; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec a osadu Jedlovou název Jedlová v Orlických Horách;

pro obec vzniklou sloučením Kačerova a Kunčiny Vsi název Kunčina Ves; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením obcí Liberk a Proruby název Liberk; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Proruby byl nahrazen názvem Prorubky;

pro obec vzniklou sloučením obcí Malá Zdobnice, Souvlastní a Velká Zdobnice název Zdobnice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Velká Zdobnice byl nahrazen názvem Zdobnice, název Malá Zdobnice názvem Zdobnička a název Šajtava názvem Zdobnická Seč;

pro obec vzniklou sloučením Malého a Velkého Uhřínova název Uhřínov pod Deštnou.

V okrese Trutnov:

pro obec vzniklou sloučením Bečkova a Bernartic název Bernartice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Bezděkova a Lhoty název Lhota u Trutnova; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Bobru, Prkenného Dolu, Rýchor a Žacléře název Žacléř; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Černé Hory a Janských Lázní název Janské Lázně; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Dolních Albeřic, Dolních Lysečin, Horních Albeřic, Horních Lysečin, Maršova IV, Suchého Dolu a Temného Dolu název Horní Maršov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce, s tou změnou, že název Maršov IV byl nahrazen názvem Horní Maršov;

pro obec vzniklou sloučením Dolní Malé Úpy a Horní Malé Úpy název Malá Úpa; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro osadu Dolní Sejfy (obec Mladé Buky) název Antonínovo Údolí;

pro obec vzniklou sloučením Markoušovic a Starého Sedloňova název Markoušovice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec Maršov název Maršov u Úpice;

pro obec vzniklou sloučením Maršova I, Maršova II a Maršova III název Dolní Maršov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Radvanic a Slavětína název Radvanice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro osadu Silberštejn (obec Vlčice) název Hrádeček.

V okrese Vrchlabí:

pro obec vzniklou sloučením Harty, Hořejšího Vrchlabí a Vrchlabí název Vrchlabí; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Harta byl nahrazen názvem Podhůří.

V okrese Žamberk:

pro obec vzniklou sloučením Bartošovic, Malé Strany a Vrchní Orlice název Bartošovice v Orlických Horách; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Bedřichovky, Černé Vody, Jadrné, Kunštátu a Trčkova název Orlické Záhoří; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Bohousové a Záchlumí název Záchlumí; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

název osady Bořitov, patřící dříve k obci Nekoř, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Studené;

pro obec vzniklou sloučením obcí Dolní Hedeč a Králíky název Králíky; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Dolní a Horní Moravy název Dolní Morava; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Dolní a Horní Orlice název Orlice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice, Panského Pole, Prostřední Rokytnice a Rokytnice v Orlických Horách název Rokytnice v Orlických Horách; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Kyšperku též Supí Hory, Kunčic, Orlice a Rotneku původně název Orličné, který byl nahrazen nynějším názvem Letohrad; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Orličné, stanovený původně pro Kyšperk, byl nahrazen názvem Letohrad a název Rotnek názvem Červená;

pro obec vzniklou sloučením Mladkova a Petroviček název Mladkov; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Neratova, Nové Vsi a Podlesí název Neratov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

8. V kraji Pardubickém:

V okrese Hlinsko:

název osady Česká Cikánka, patřící dříve k obci Svratouch, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Svratka;

v obci Dědová byl zrušen název Humperky jako název osady, jež zanikla sloučením, a názvy jejích místních částí Fortna a Paseky;

název osady Kocanda, patřící dříve k obci Cikháj v okrese Žďár, kraj Jihlavský, se stal úředním názvem části obce Herálec, k níž byla tato osada připojena;

název osady Moravská Cikánka, patřící dříve k obci Moravské Křižánky v okrese Žďár, kraj Jihlavský, se stal úředním názvem části obce Svratka, k níž byla tato osada připojena;

pro obec a osadu Rychmburk název Předhradí.

V okrese Chotěboř:

pro obec Ždírec název Ždírec nad Doubravou.

V okrese Lanškroun:

pro obec Kunžvald t. Královec název Anenská Studánka.

V okrese Litomyšl:

pro obec vzniklou sloučením obcí Kaliště, Pohora a Sebranice název Sebranice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Litomyšle a Nedošína název Litomyšl; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Polička:

pro obec Limberk název Pomezí;

pro obec vzniklou sloučením Podměstí, Proseče a Záboří název Proseč; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Ústí nad Orlicí:

název osady Perná, patřící dříve k obci Sudislav nad Orlicí, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Rviště.

9. V kraji Jihlavském:

V okrese Dačice:

pro osadu Rabštejn (obec Budeč) název Borová.

V okrese Havlíčkův Brod:

pro obec vzniklou sloučením Dobronína a Německého Šicndorfu název Dobronín; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Německý Šicndorf byl nahrazen názvem Střelecká.

V okrese Kamenice nad Lipou:

názvy osady Rutov a jejích místních částí Krapadlí a Rutov a názvy místních částí Dvořiště a Hájek, patřících dříve k obci Mnich, staly se úředními názvy částí obce Chválkov, k níž byly připojeny;

pro obec Rymberk název Polesí;

pro obec Včelnici název Nová Včelnice; tento název se stal též úředním názvem osady, jež vznikla v této obci sloučením osad Včelnice a Nového Etynku. Název Nový Etynk zanikl.

V okrese Velké Meziříčí:

název osady Lhotka, patřící dříve k obci Holubí Zhoř v okrese Velká Bíteš, kraj Brněnský, se stal úředním názvem části obce Tasov, k níž byla tato osada připojena.

V okrese Žďár:

název Cikháj zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Kocanda k okresu Hlinsko v kraji Pardubickém;

pro obec vzniklou sloučením Dolní a Horní Bobrové název Bobrová; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Města Žďáru a Zámku Žďáru název Žďár nad Sázavou; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce s tou změnou, že název Město Žďár byl nahrazen názvem Žďár nad Sázavou I a název Zámek Žďár názvem Žďár nad Sázavou II;

název Moravské Křižánky zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Moravská Cikánka k okresu Hlinsko v kraji Pardubickém;

pro obec Olešnou, ležící poblíž Přibyslavě, název Olešenka.

10. V kraji Brněnském:

V okrese Blansko:

pro obec vzniklou sloučením Březiny a Proseče název Březina; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Boskovice:

pro obec Skalici název Skalice nad Svitavou;

název osady Trávník, patřící dříve k obci Třebětínu, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Kladoruby;

pro obec Újezd, ležící poblíž Boskovic, název Újezd u Boskovic;

pro obec Újezd, ležící poblíž Kunštátu, název Újezd u Kunštátu.

V okrese Brno:

pro obec vzniklou sloučením obcí Obce a Ochoz název Ochoz u Brna; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Břeclav:

pro obec Lanštorf název Ladná.

V okrese Bystřice nad Pernštejnem:

název osady Lísek, patřící dříve k obci Velké Janovice, zůstal úředním názvem této osady i po jejím připojení k obci Lhota.

V okrese Moravská Třebová:

pro obec vzniklou sloučením Borušova a Prklišova název Borušov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Karlína a Žipotína název Žipotín; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro osadu Langendony (obec Zadní Arnoštov) název Lípa;

pro osadu Libštejn (obec Biskupice) název Zálesí.

V okrese Rosice:

pro obec vzniklou sloučením Alexovic, Ivančic, Letkovic a Němčic název Ivančice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Velká Bíteš:

název Holubí Zhoř zůstal úředním názvem této obce i po připojení její osady Lhotka k okresu Velké Meziříčí v kraji Jihlavském.

V okrese Vyškov:

pro obec vzniklou sloučením Brňan, Dědic, Křečkovic, Nosálovic a Vyškova název Vyškov; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce.

11. V kraji Olomouckém:

V okrese Bruntál:

v obci Moravský Beroun byl zrušen název Hajmrlov jako název osady, jež zanikla sloučením;

pro obec Mejvald název Májůvka;

pro obec Nová Véska, ležící severozápadně od Bruntálu, název Malá Véska.

V okrese Jeseník:

pro obec vzniklou sloučením obcí Bukovice a Jeseník název Jeseník; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Dolního a Horního Údolí název Údolí; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Petrovic a Skorošic název Skorošice; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec a osadu Zighartice název Vápenná.

V okrese Litovel:

pro obec Lhotu, ležící poblíž Konice, název Lhota u Konice;

pro obec Lhotu, ležící na východním okraji okresu, název Lhota nad Moravou.

V okrese Olomouc:

pro obec Barnov název Olověná;

pro obec vzniklou sloučením Biskupství a Náměšti na Hané název Náměšť na Hané; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Kyselova, Nemilan a Slavonína název Slavonín; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Přerov:

pro obec vzniklou sloučením Dluhonic a Přerova název Přerov a pro vzniklou novou část název Přerov VII - Dluhonice.

V okrese Prostějov:

pro obec vzniklou sloučením Držovic, Krasic, Prostějova a Vrahovic název Prostějov; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro osadu Sajlerov (obec Kralice na Hané) název Kraličky.

V okrese Rýmařov:

pro obec vzniklou sloučením Dolní a Horní Moravice název Dolní Moravice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec Frýdlant nad Moravicí název Břidličná.

V okrese Šternberk:

v obci Babice byl zrušen název Egrov jako název osady, jež zanikla sloučením;

pro obec Německou Loděnici název Horní Loděnice.

V okrese Šumperk:

pro obec a osadu Loučnou název Loučná nad Desnou;

pro obec vzniklou sloučením Šumperku, Dolních Studének, Nového Malína, Petrovic nad Desnou, Rapotína, Temenice a Vikýřovic název Šumperk a pro její části názvy Šumperk I (býv. město Šumperk), Šumperk II - Temenice, Šumperk III - Vikýřovice, Šumperk IV - Rapotín, Šumperk V - Petrovice, Šumperk VI - Nový Malín a Šumperk VII - Dolní Studénky.

V okrese Zábřeh:

pro obec vzniklou sloučením Červené Vody a Šanova název Červená Voda; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

v obci Mohelnice byl zrušen název Dolní Valdsee jako název místní části, jež zanikla sloučením s obcí;

pro obec vzniklou sloučením obcí Ráječek, Skalička a Zábřeh název Zábřeh; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce;

v obci Újezd byly zrušeny názvy Dolní Valdsee a Újezd jako názvy osad, jež zanikly sloučením.

12. V kraji Gottwaldovském.

V okrese Uherské Hradiště:

pro obec vzniklou sloučením obcí Míkovice a Vésky název Míkovice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Modré a Velehradu název Velehrad; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Valašské Meziříčí:

pro obec vzniklou sloučením Police a Vrchovce název Police; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Veselí nad Moravou:

pro obec vzniklou sloučením obcí Chylice a Ostrožská Nová Ves název Ostrožská Nová Ves; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením Kvačic, Ostrožského Předměstí a Uherského Ostrohu název Ostroh; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec vzniklou sloučením obcí Milokošť a Veselí nad Moravou název Veselí nad Moravou; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Vsetín:

pro obec Liptál název Lipové.

13. V kraji Ostravském:

V okrese Bílovec:

názvy místních částí Fonovice a Václavovice, patřících dříve k obci Polanka nad Odrou, staly se úředními názvy částí obce Klimkovice, k níž byly připojeny.

V okrese Krnov:

pro obec a osadu Fulštejn název Bohušov;

pro obec vzniklou sloučením obcí Loučky a Zátor název Zátor; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Místek:

pro obec vzniklou sloučením Frýdku, Místku, Lískovce, Starého Města a Sviadnova název Místek; názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce.

V okrese Nový Jičín:

pro obec vzniklou sloučením Nového Jičína a Šenova název Nový Jičín; název Šenov zanikl.

V okrese Ostrava:

pro obce vzniklé rozloučením obce Bohumín názvy Bohumín s částmi Bohumín I, Bohumín II (dosavadní Nový Bohumín), Bohumín III - Pudlov, Bohumín IV - Skřečoň a Bohumín V - Záblatí a Vrbice; název Nový Bohumín zanikl.

V okrese Vítkov:

pro obec Herčivald název Lesy;

pro obec Kunčice, ležící na severozápadním okraji okresu, název Hořejší Kunčice;

pro obec Kunčice, ležící v jihovýchodní části okresu, název Dolejší Kunčice;

pro obec vzniklou sloučením Moravských a Slezských Vlkovic název Vlkovice; názvy sloučených obcí zůstaly úředními názvy částí nové obce;

pro obec Šumvald název Podlesí.


Nosek v. r.

Přesunout nahoru