Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 129/1951 Sb.Nařízení ministra zemědělství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem

Částka 56/1951
Platnost od 31.12.1951
Účinnost od 01.01.1952
Zrušeno k 13.10.1960 (147/1960 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

129.

Nařízení ministra zemědělství

ze dne 27. prosince 1951

o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem

Ministr zemědělství nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 6 zákona č. 98/1950 Sb., o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění:


§ 1

(1) Finanční a účetní služba majetkové podstaty pozemkových reforem a úkony s ní souvisící se přenášejí z ministerstva zemědělství v českých krajích na Spořitelnu a záložnu v Praze, na Slovensku na Okresní spořitelnu a pokladnu v Bratislavě (dále jen "peněžní ústavy").

(2) Při výkonu těchto služeb a úkonu se peněžní ústavy řídí pokyny ministerstva zemědělství.

§ 2

Peněžním ústavům přísluší poukazovací právo ve věcech majetkové podstaty pozemkových reforem v mezích zmocnění daného jim ministrem zemědělství.

§ 3

Náklady spojené s výkonem převedené služby se hradí peněžním ústavům z prostředků majetkové podstaty pozemkových reforem.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952.


Zápotocký v. r.

Nepomucký v . r.

Přesunout nahoru