Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1951 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948

Částka 5/1951
Platnost od 15.02.1951
Účinnost od 01.11.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. ledna 1951

o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948.


Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948, a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou č. 228/1948 Sb. v prozatímní platnost podle § 1 zákona č. 158/1923 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona č. 109/1926 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, byla dne 2. prosince 1948 schválena Národním shromážděním a dne 24. června 1949 ratifikována presidentem republiky.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 18. října 1950.


Dodatková dohoda vstoupila v účinnost vzhledem k ustanovení svého článku IV 14 dní po výměně ratifikačních listin, t. j. dne 1. listopadu 1950.


Široký v. r.

Přesunout nahoru