Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 84/1950 Sb.Vládne nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku

Částka 37/1950
Platnost od 08.07.1950
Účinnost od 08.07.1950
Zrušeno k 02.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

84

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 27. června 1950

o zrušení ústředního pastvinářského účtu a o přesunech působnosti ve veřejné správě zemědělské na Slovensku*)

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů, a podle § 8 odst. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

(1) Ústřední pastvinářský účet, zřízený podle § 8 zákona č. 90/1940 Sl. z., o povinné úpravě společných pastvin a o pastvinářských účtech, se zrušuje.

(2) Prostředky ústředního pastvinářského účtu se odvedou do státní pokladny.

§ 2

(1) Působnost příslušející krajským národním výborům podle § 7 odst. 1 věty prvé a § 9 odst. 2 zák. č. 90/1940 Sl. z. se přenáší na okresní národní výbory.

(2) Působnost příslušející ministerstvu (pověřenectvu) zemědělství podle § 7 odst. 1 věty druhé zák. č. 90/1940 Sb. z. a podle § 6 zákona Slovenské národní rady č. 81/1949 Sb. SNR, o úpravě právních poměrů pastvinářského majetku bývalých urbarialistů, komposesorátů a podobných právních útvarů, se přenáší na krajské národní výbory.


§ 3

Ustanovení § 10 odst. 2 a §§ 12 až 14 zák. č. 90/1940 Sl. z. se zrušují.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě s ministrem vnitra a s ostatními zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění otištěno v příloze Sbírky na str. 205.

Přesunout nahoru