Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 74/1950 Sb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave

Částka 32/1950
Platnost od 17.06.1950
Účinnost od 17.06.1950
Zrušeno k 02.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

74

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 16. května 1950,

kterým se zrušuje Ústav pro školský a osvětový film v Bratislavě*)

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Dnem 31. prosince 1949 se zrušuje Ústav pro školský a osvětový film, zřízený nařízením s mocí zákona č. 357/1940 Sl. z., o Ústavu pro školský a osvětový film.

§ 2

Likvidaci Ústavu pro školský a osvětový film provede ministr školství, věd a umění v dohodě s ministrem financí.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství, věd a umění v dohodě s ministrem financí.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v příloze Sbírky na str. 203.

Přesunout nahoru