Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 58/1950 Sb.Zákon o vysokých školách

Částka 27/1950
Platnost od 03.06.1950
Účinnost od 03.06.1950
Zrušeno k 10.05.1990 (163/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

58.

Zákon

ze dne 18. května 1950

o vysokých školách

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Část Izrušeno

§ 1 – § 3zrušeno

Část IIzrušeno

§ 4 – § 18zrušeno

ČÁST IIIzrušeno

§ 19 – § 24zrušeno

ČÁST IVzrušeno

§ 25 – § 28zrušeno


Část Vzrušeno

§ 29 – § 32zrušeno

§ 33

(1) Bohoslovecká fakulta Karlovy univerzity v Praze se vyjímá ze svazku této univerzity.

(2) Cyrilo-Methodějská bohoslovecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci se vyjímá ze svazku této univerzity.

§ 34

(1) Vrchní správu a dozor nad bohosloveckými fakultami uvedenými v § 33, jakož i nad Husovou čs. evangelickou fakultou bohosloveckou v Praze, nad Katolickou bohosloveckou fakultou v Bratislavě a nad Slovenskou evangelickou bohosloveckou fakultou v Bratislavě, vykonává ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní.

(2) Organizaci fakult uvedených v odstavci 1 a v § 33, jejich zřizování, rušení, slučování a dělení, určování nebo změnu jejich sídel a názvů provádí vláda nařízením.

(3) Studijní a zkušební předpisy pro tyto fakulty vydává Státní úřad pro věci církevní v dohodě s ministerstvem školství, věd a umění.

(4) V ostatním se tento zákon na bohoslovecké fakulty nevztahuje.

§ 35 – § 37zrušeno

Přesunout nahoru