Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 52/1950 Sb.Vyhláška ministra práce a sociální péče, kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě

Částka 25/1950
Platnost od 31.05.1950
Účinnost od 09.06.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52.

Vyhláška ministra práce a sociální péče

ze dne 27. května 1950,

kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě.

Ministr práce a sociální péče stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 4 odst. 1 vládního nařízení č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě:


Dnem 1. července 1951 nabývají účinnosti tyto přesuny působnosti ve veřejné správě, uvedené v příloze A vládního nařízení č. 116/1949 Sb.:

 Pol.V oboru státní správyse přenáší na krajské národní výbory působnost příslušející ústřednímu úřadu
ve věcech podle Předmět působnosti
předpis§ (čl.)
2zúčastněných ústředních úřadůdružstev zák. č. 187/1948 Sb. § 11 Zrušování družstev v kraji z moci úřední.
3   vl. nař. č. 259/1939 Sb.§ 25 Slučování družstev a převod závodů družstev v kraji při jejich reorganisaci v součinnosti
s Ústřední radou družstev (nepřenáší se působnost ministerstva spravedlnosti).
71ministerstva práce a sociální
péče a ostatních zúčastněných
ústředních úřadů
obecně prospěšných
bytových sdružení
zák. č. 242/1910 ř. z. 
stanovy Stát. byt. fondu (vyhl. č. 28/1912 ř. z.)zák. č. 98/1919 Sb. zák. č. 41/1947 Sb.
  § 12 čl. 28 a 30
odst. 1 písm. e) § 1 odst. 3§ 42 odst. 2   
Přiznávání a odnímání charakteru obecné prospěšnosti bytovým sdružením a schvalování
změn stanov.
74    státních podpor na
obytné stavby
zák. č. 41/1947 Sb.     Veškerá působnost ústředních úřadů při
provádění tohoto zákona.
85ministerstva práce  a sociální péčepodpůrných fondůzák. č. 98/1948 Sb.§ 29 odst. 1Uznávání zaopatřovacích zařízení za podpůrné fondy, 
pokud poskytují pouze jednorázové nebo krátkodobé 
dávky nebo podpory v obvodu kraje.
86   § 29 odst. 2 a § 23Dozor nad podpůrnými fondy, pokud poskytují pouze 
jednorázové nebo krátkodobé dávky nebo podpory v obvodu kraje.
87   § 30 odst. 2Schvalování změn stanov, přeměna a jmenování správních 
orgánů zaopatřovacích zařízení, pokud poskytují pouze 
jednorázové nebo krátkodobé dávky nebo podpory v obvodu kraje.
316ministerstva techniky a 
ministerstva práce a sociální péče
stavební obnovyzák. č. 86/1946 Sb. 
ve znění zák. č. 115/1947 Sb.
§§ 19 až 25Všechna působnost ve věcech státní podpory na obnovu přiznaná v uvedených

Erban v. r.

Přesunout nahoru