Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/1950 Sb.Vyhláška ministra vnitra o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství

Částka 17/1950
Platnost od 24.04.1950
Účinnost od 01.05.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

40.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 5. dubna 1950

o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství

Ministr vnitra stanoví podle § 3 dekretu č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské:


§ 1

(1) Osoby německé národnosti, které pozbyly podle § 1 dekretu č. 33/1945 Sb. československého státního občanství a bydlí trvale na území Československé republiky, mohou v konečné lhůtě od 1. května 1950 do 31. října 1950 žádat u okresního národního výboru svého bydliště o jeho vrácení.

(2) Žádost mohou podat také osoby, jejichž žádosti byly podle § 1 odst. 3 nebo 4, § 2, § 3 nebo § 4 citovaného dekretu zamítnuty nebo odmítnuty, po případě jejichž žádosti nebyly dosud z jakéhokoliv důvodu vyřízeny.

§ 2

O žádostech o vrácení československého státního občanství, podaných v době od 1. prosince 1949 do 30 dubna 1950, se má za to, že byly podány ve lhůtě stanovené v § 1.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1950.


Nosek v. r.

Přesunout nahoru