Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 26/1950 Sb.Zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945

Částka 12/1950
Platnost od 23.03.1950
Účinnost od 23.03.1950
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

26.

Zákon

ze dne 22. února 1950,

kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Ustanovení § 19 zákona č. 168/1949 Sb., o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945, se mění a zní:

"(1) Za 6 % dluhopisy složené k výkupu podle § 18 odst. 1 vydá Poštovní spořitelna:

a) za každých 50 £ jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů anglické tranše s kuponem 1. června 1949 Kčs 7 000 jmenovité hodnoty 31/2 % sjednocené státní půjčky emise A s úrokem k 16. únoru 1950;

b) za každých 10 £ liber (nebo 1 242,137 zlatých franků z roku 1928) jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů francouzské tranše s kuponem 1. června 1949 Kčs 1 511 jmenovité hodnoty 31/2 % sjednocené státní půjčky emise A s úrokem k 16. únoru 1950.

(2) 6 % dluhopisy francouzské tranše patřící témuž majiteli se pro výkup podle tohoto zákona sečtou. Zbytky nedosahující 1000 Kčs se vyplatí hotově.

(3) Zároveň s plněními uvedenými v odstavcích 1 a 2 se vyplatí v hotovosti 31/2 % úrok za dobu od 1. prosince 1948 do 15. února 1949, a to:

a) Kčs 51,- na každých 50 £ jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů anglické tranše,

b) Kčs 11,- na každých 10 £ jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů francouzské tranše.

(4) Za každý chybějící kupon 6 % dluhopisů se splatností 1. června 1949 nebo se splatností pozdější je vlastník povinen doplatiti:

a) Kčs 210,- za každou £ 1,10, - výplatní hodnoty kuponů anglické tranše,

b) Kčs 86,- za každou £ 0,6, - výplatní hodnoty kuponů francouzské tranše."


Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru