Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 22/1950 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku

Částka 10/1950
Platnost od 17.03.1950
Účinnost od 17.03.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22.

Vyhláška ministra financí

ze dne 27. února 1950

o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku

Ministr financí stanoví podle § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:


§ 1

(1) Mince československé měny po 1 Kčs se razí ze směsi o 98 dílech hliníku a 2 dílech hořčíku. Z kilogramu mincovního kovu se razí 750 kusů korun. Průměr mince je 21 mm. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 30/1000 a v čistosti 20/1000.

(2) Na líci korunové mince je státní znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce se dvěma hvězdičkami, mezi nimiž je letopočet ražby.

(3) Na rubu korunové mince je obraz klečící ženy, která drží v levici snop klasů se srpem a pravicí si stírá s čela pot; vedle je malá ratolest lipová a označení "1". Pod obrazem je jméno autorovo "O. ŠPANIEL".

(4) Okraj mince je rýhovaný; po obou stranách je plochá obruba.

§ 2

(1) Mince po 1 Kčs z hliníku počne Národní banka Československá vydávati dnem vyhlášení této vyhlášky.

(2) Dosavadní mince po 1 Kčs zůstávají zatím v oběhu jako zákonné platidlo.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Kabeš v. r.


Obrázek - Kresba mince po 1 Kčs z hliníku

líc

líc

rub

rub

Přesunout nahoru