Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 180/1950 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti o exekuci na peněžité pohledávky a plat

Částka 70/1950
Platnost od 27.12.1950
Účinnost od 01.01.1951
Zrušeno k 01.04.1964 (99/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

180.

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 19. prosince 1950

o exekuci na peněžité pohledávky a plat

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministry práce a sociální péče, vnitra a financí podle § 530 odst. 2, § 531 odst. 1 a § 535 odst. 1 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):


§ 1

(1) Základní částka sloužící pro výpočet nezabavitelného platu činí 1 200 Kčs měsíčně, při výplatě za týdny 270 Kčs týdně a při výplatě za dny 45 Kčs denně.

(2) Hranice, nad niž je plat zabavitelný bez omezení, činí 9 000 Kčs měsíčně, při výplatě za týdny 2 070 Kčs týdně a při výplatě za dny 345 Kčs denně, a to vždy čistého platu.

§ 2

Při výpočtu čistého platu se odpočítávají daň ze mzdy, pojistné národního pojištění (příspěvky na vojenskou nemocenskou péči) a příspěvky, které platí zaměstnanec do účelového jmění pro podpory při včleňování do práce.

§ 3

Exekuci podléhají a do čistého platu se započítávají:

a) poloviny odměn za práci přes čas, za vyšší a mimořádné výkony a peněžitých náhrad za nevyčerpanou dovolenou na zotavenou;

b) z odměny za zlepšovací návrhy částka převyšující v každém jednotlivém případě 10 000 Kčs;

c) z jiných jednorázových plnění, jež jsou v souvislosti s pracovním poměrem, částka převyšující v každém jednotlivém případě 3 000 Kčs;

d) z věrnostních přídavků částka převyšující 10 000 Kčs.

§ 4

(1) Příspěvky na úhradu nákladů uzavření manželství, nákladů porodu nebo úmrtí se do čistého platu nezapočítávají, i když jsou poskytovány zaměstnavatelem. Exekuci podléhají jen jejich části, které přesahují částku 5 000 Kčs; to platí i tehdy, jde-li o plnění poskytovaná k těmto účelům na základě smlouvy.

(2) Příspěvky a plnění podle odstavce 1 podléhají však exekuci bez omezení, je-li exekuce vedena k úhradě nákladů, pro něž jsou poskytovány.

§ 5

Sociální a studijní příspěvky na výchovu a výživu (včetně přídavků na děti a příplatku k těmto přídavkům), i když jsou poskytovány zaměstnavatelem, jakož i náhrada nákladů spojených s pracovním výkonem podléhají exekuci, jen pokud se exekuce vede pro úhradu nároků, pro něž jsou poskytovány.

§ 6

(1) Dary z milosti a čestné dary se posuzují jako sociální příspěvky na výchovu a výživu.

(2) Čestné platy a důchody, platy z milosti a výměnky se posuzují jako plat (§ 529 občanského soudního řádu).


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r

Přesunout nahoru