Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 18/1950 Sb.Zákon o zrušení osidlovacích úřadů

Částka 9/1950
Platnost od 15.03.1950
Účinnost od 15.03.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18.

Zákon

ze dne 9. března 1950

o zrušení osidlovacích úřadů.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Osidlovací úřady v Praze a v Bratislavě a jejich orgány (oblastní osidlovací úřadovny a poradní sbory), jakož i ústřední komise pro vnitřní osídlení se zrušují.

(2) Ministerstvo financí může v dohodě s ministerstvem vnitra přenést vyhláškou v příslušném úředním listě na národní výbory některé úkoly Fondů národní obnovy, souvisící zejména se správou a rozdělením konfiskovaného majetku. Výjimečně může takto přenést tyto úkoly, pokud by nemohly být vhodně obstarávány u národních výborů, na jiné orgány, zejména na ústřední úřady.

§ 2

(1) Fondy národní obnovy vykonávají svou působnost v oboru ministerstva financí, jemuž podléhají.

(2) Fondy národní obnovy vydávají směrnice pro provádění úkolů přenesených z jejich působnosti na národní výbory nebo na jiné orgány a dohlížejí na provádění těchto úkolů. Pokud úkoly Fondů národní obnovy budou přeneseny na ústřední úřady, budou vykonávány v souladu s těmito směrnicemi.

(3) Stálé poradní sbory Fondů národní obnovy se zrušují.

§ 3

Podrobnosti, zejména také pokud jde o změny v organisaci Fondů národní obnovy vyplývající z tohoto zákona a pokud jde o zaměstnance osidlovacích úřadů, upraví vláda nařízením.


§ 4

Platnosti pozbývají dekret presidenta republiky č. 27/1945 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení, a statuty osidlovacích úřadů vyhlášené vyhláškami ministra vnitra č. 72/1945 Sb. a č. 241/1946 Sb.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. března 1950; provedou jej ministři vnitra a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru