Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 178/1950 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou

Částka 70/1950
Platnost od 27.12.1950
Účinnost od 01.01.1951
Zrušeno k 01.04.1964 (99/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

178.

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 20. prosince 1950,

kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou

Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 11 odst. 2 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):


§ 1

Při určení obecného soudu dále uvedených právnických osob rozhoduje sídlo jejich organisačně nižší správy, jde-li o věc, která se týká převážně této nižší správy. Organisačně nižší správou se rozumí:

u Revolučního odborového hnutí příslušná krajská odborová rada;

u Jednotného svazu českých zemědělců v Praze a Jednotného sväzu slovenských roľníkov v Bratislavě příslušný krajský nebo okresní sekretariát;

u Československé obce sokolské příslušný krajský nebo okresní výbor Sokola;

u Československého svazu mládeže příslušný krajský nebo okresní výbor;

u Československého svazu žen příslušný krajský nebo okresní výbor;

u Svazu bojovníků za svobodu a u Svazu lidových protifašistických bojovníků příslušné jednoty, po př. odbočky;

u Československého Červeného kříže příslušná krajská nebo okresní úřadovna;

u Státní banky československé a Investiční banky, národního podniku, příslušný oblastní ústav těchto bank v Bratislavě, jakož i jejich pobočka nebo jiný peněžní ústav, pověřený úkolem pobočky;

u Ústřední národní pojišťovny Národní pojišťovna v Bratislavě, jakož i příslušná okresní národní pojišťovna;

u Československých státních drah, národního podniku, příslušné oblastní ředitelství v Praze, Plzni, Olomouci nebo v Bratislavě a expositura v Košicích, dále příslušná železniční stavební správa;

u Československé státní automobilové dopravy, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný krajský podnik, dopravní závod, zasilatelský závod, dílenský závod, zásobárna a středisko pracujícího dorostu;

u Československé státní pošty, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný krajský poštovní inspektorát, krajská správa spojů;

u Československých státních statků, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný inspektorát, statek nebo hospodářství sdružené v oblasti příslušného statku;

u Československých státních lesů, národního podniku, oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušný krajský

inspektorát, příslušné ředitelství podnikového závodu nebo poboček (lesních, stavebních, semenářských a podobně);

u Ústředí pro mechanisaci zemědělství oblastní ředitelství v Bratislavě, jakož i příslušná strojně traktorová stanice;

u Československých stavebních závodů, národního podniku, oblastní správa v Bratislavě, jakož i příslušné správy jednotlivých závodů;

u Československé pojišťovny, národního podniku, oblastní ústav v Bratislavě, jakož i příslušné pobočky;

u Ústřední rady družstev a u Slovenské rady družstev příslušná krajská rada družstev;

u Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, a u Družstva pre hospodárenie poľnohospodárskymi výrobkami, družstva s ručením obmedzeným, jejich příslušný krajský závod;

u Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a u Veľkodistribučného podniku, družstva s o. r., jejich příslušná krajská správa;

u národních podniků obchodních krajská (oblastní) správa;

u Biogeny, národního podniku, příslušná správa jednotlivých závodů;

u Mediky, národního podniku, příslušná krajská nebo oblastní správa podniku nebo odpovědný správce lékárny;

u Svazu československých spisovatelů v Praze národní sekce česká v Praze nebo národní sekce slovenská v Bratislavě;

u Svazu československých výtvarných umělců v Praze národní sekce česká v Praze nebo národní sekce slovenská v Bratislavě;

u Svazu československých skladatelů v Praze národní sekce česká v Praze nebo národní sekce slovenská v Bratislavě;

u Ochranného svazu autorského, lidového družstva v Praze, Slovenský sväz autorský v Bratislavě;

u Ústředí lidové a umělecké výroby v Praze jeho odbočka v Bratislavě.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r

Přesunout nahoru