Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 168/1950 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku

Částka 69/1950
Platnost od 27.12.1950
Účinnost od 27.12.1950
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

168.

Zákon

ze dne 20. prosince 1950,

kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Zákon č. 134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, se mění a doplňuje takto:

1. § 54 zní:

"Cenné papíry, pro něž nebyla vyhlášena zvláštní cena (§ 53), podíly u společností s ručením obmezeným a závodní podíly u hospodářských a výdělkových společenstev (družstev) se ocení jmenovitou hodnotou."

2. § 68 odst. 7 se zrušuje.

3. K § 81 odst. 1 se připojuje další věta tohoto znění:

"Promlčecí lhůty podle § 277 odst. 1 a 7 a podle § 281 se stanoví na 10 let."


Čl. II.

Bezúročný odklad placení dávek poskytnutý podle § 68 odst. 7 zák. č. 134/1946 Sb. pozbývá platnosti šedesátým dnem po vyhlášení tohoto zákona.

Čl. III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru