Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 164/1950 Sb.Vyhláška ministra financí o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky

Částka 67/1950
Platnost od 23.12.1950
Účinnost od 23.12.1950
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

164.

Vyhláška ministra financí

ze dne 22. listopadu 1950

o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky

Ministr financí vyhlašuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 95/1950 Sb., kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví:


§ 1

Peněžité závazky z tuzemských pojištění sjednaných přede dnem 10. října 1938 v československých korunách, které byly podle předpisů okupační moci přeměněny na závazky v říšských markách v poměru 1 československá koruna = 12 říšských feniků, se plní počínajíc dnem 1. srpna 1945 v československých korunách v poměru 1 říšská marka = 10 československých korun. U životních pojištění s výjimkou dočasných pojištění na úmrtí se však zvýšení pojistitelova závazku následkem dvojího měnového přepočtu zcela nebo zčásti odstraňuje způsobem uvedeným v § 2.

§ 2

Snížení podle § 1 věty druhé se rovná šestině pojistitelova plnění násobené poměrem úhrnu pojistného splatného do 10. října 1938 k úhrnu pojistného zaplaceného za trvání pojistné smlouvy. Pojistné splatné v říšských markách se při tom přepočítává v poměru 1 říšská marka = 10 československých korun.

§ 3

Za tuzemská se považují pojištění vymezená v oddílu II nařízení ministra financí č. 163/1950 Sb., kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky.

§ 4

Nedotčeny zůstávají předpisy o tom, že se pojistitelovo plnění převádí na vázaný vklad.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Kabeš v. r.

Přesunout nahoru