Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 161/1950 Sb.Vládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy

Částka 67/1950
Platnost od 23.12.1950
Účinnost od 23.12.1950
Zrušeno k 01.07.2001 (301/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

161.

Vládní nařízení

ze dne 12. prosince 1950

o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


Oddíl 1

Přesun působnosti v oboru náhrad za osobní úkony a při věcných plněních podle zákona o obraně státu

§ 1

(1) Komise, uvedené v § 155 zákona č. 131/1936 Sb., o obraně státu (dále jen "komise"), se zrušují.

(2) O náhradách za osobní úkony a o náhradách při věcných plněních, o nichž dosud rozhodovaly komise, rozhodují v první stolici okresní národní výbory.

(3) Vrchní dohled ve věcech uvedených v odstavci 2 přechází s ministerstva národní obrany na ministerstvo vnitra.

§ 2

O dosud nevyřízených odvoláních z rozhodnutí komisí zřízených u okresních národních výborů rozhoduje krajský národní výbor a o dosud nevyřízených odvoláních z rozhodnutí komisí zřízených u krajských národních výborů ministerstvo vnitra.

§ 3

Senáty uvedené v §§ 19 až 21 zák.č. 131/1936 Sb. se zrušují.

Oddíl 2

Změna příslušnosti k vydání výpisů z vojenských matrik

§ 4

Výpisy z vojenských matrik (§ 26 odst. 3 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách) vydává od 11. srpna 1950 ústřední národní výbor hlavního města Prahy.


Oddíl 3

Ustanovení společná a závěrečná

§ 5

Zrušují se ustanovení odporující tomuto nařízení, zejména ustanovení části II vládního nařízení č. 175/1947 Sb., o náhradách za osobní úkony a věcná plnění, jakož i položka č. 10 přílohy A a položka č. 19 přílohy C k vládnímu nařízení č. 305/1948 Sb., o některých přesunech působnosti ve veřejné správě.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem národní obrany a ostatními zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r

Přesunout nahoru