Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 147/1950 Sb.Vládní nařízení o státních cenách

Částka 61/1950
Platnost od 24.11.1950
Účinnost od 24.11.1950
Zrušeno k 28.09.1960 (139/1960 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147.

Vládní nařízení

ze dne 24. října 1950

o státních cenách

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


§ 1

Státní ceny se udělují jako projev uznání lidově demokratického státu za vynikající tvůrčí výkony, které obohatily lidské poznání, vytvořily umělecké hodnoty nebo jinak přispěly k socialistické výstavbě naší vlasti.

§ 2

Státní ceny mohou býti uděleny jednotlivým osobám nebo kolektivům v těchto skupinách:

v prvé skupině za díla, výkony nebo objevy z oborů věd společenských, přírodních, matematických, lékařských a technických.

v druhé skupině za vynikající vynálezy a zdokonalení method výrobních procesů,

v třetí skupině za díla nebo výkony z oboru písemnictví, výtvarnictví, divadla, hudby, umělecké a dokumentární kinematografie a užité grafiky.

§ 3

(2) Vyznamenaným přísluší čestný titul "laureát státní ceny za rok ....".

(3) Vyznamenaní dostanou zároveň se státní cenou listinu o tom, že jim státní cena byla udělena (diplom).

(4) Laureáti mají právo nosit rudou stužku, lemovanou bílým a modrým proužkem, s vavřínovou snítkou.

(6) Odměny nejsou podrobeny daním ani poplatkům.

§ 4

Státní ceny uděluje president republiky na návrh vlády každoročně ke dni 9. května za období předešlého kalendářního roku.

§ 5zrušeno


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r. též za náměstka předsedy vlády a ministra zahraničních věcí Širokého

Dr. Rais v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kopřiva v. r.

Plojhar v. r.

Kabeš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Šrobár v. r

Přesunout nahoru