Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 133/1950 Sb.Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o lihovém monopolu

Částka 56/1950
Platnost od 29.09.1950
Účinnost od 29.09.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

133.

Nařízení ministra financí

ze dne 23. září 1950

o zrušení předpisů o lihovém monopolu.

Ministr financí nařizuje podle § 13 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů (dále jen "zákon"):


§ 1.

Ustanovení § 11 odst. 1 a 2 zákona, kterými se zrušují předpisy o státním finančním monopolu lihovém, nabývá účinnosti dnem 2. října 1950.


§ 2.

Tímto dnem pozbývají účinnosti zejména:

a) zákon č. 95/1888 ř. z., o clu z pálených lihovin, o dani z kořalky a z výroby lisovaného droždí, jež spojena jest s pálením kořalky,

b) část II nařízení č. 120/1899 ř. z., o změně zákona o dani z lihu,

c) zák. čl. XX/1899, o dani z lihu,

d) zákon č. 643/1919 Sb., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu,

e) zákon č . 86/1932 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem,

f) ustanovení §§ 97 až 104 zákona č. 30/1946 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů,

g) ustanovení § 1 zákona č. 118/1948 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, pokud z dosahu zákona vylučuje obchodní činnost provozovanou státním finančním monopolem lihovým,

h) ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 279/1948 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském , pokud se jím z činnosti Velkodistribučního podniku vylučovala činnost vyhrazená státnímu lihovému monopolu.


§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký, v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru