Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 128/1950 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou

Částka 52/1950
Platnost od 31.08.1950
Účinnost od 31.08.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128.

Vyhláška ministra financí

ze dne 22. srpna 1950,

kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou


Ministr financí vyhlašuje podle § 27 odst. 6 zákona č. 92/1946 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisového zákona), připojené opatření Státní banky československé ze dne 17. srpna 1950. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Kabeš v. r.


OPATŘENÍ

Státní banky československé ze dne 17. srpna 1950

o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou

Státní banka československá stanoví podle § 26 devisového zákona:

§ 1

(1) Devisoví tuzemci (§ 2 odst. 1 devisového zákona) jsou povinní ohlašovati Státní bance československé (zahraniční skupině) majetkověprávní spory s cizinou, v nichž vystupují jako žalobci, žalovaní nebo jiní účastníci (vedlejší intervenienti a pod.), a to jak před soudy a úřady cizozemskými, tak tuzemskými.

(2) Ohlášení jest provésti dopisem obsahujícím také stručné vylíčení skutkové podstaty.

§ 2

Za spory podle § 1 se považují též řízení sporům podobná, zejména řízení u soudů rozhodčích, řízení restituční, řízení konkursní a vyrovnací, řízení ve věcech patentních a známkových a pod.

§ 3

(1) Ohlašovací povinnost jest splniti

a) má-li býti spor zahájen z podnětu devisového tuzemce, před zahájením sporu,

b) bude-li spor zahájen z podnětu devisového cizozemce, neprodleně, jakmile se o tom devisový tuzemec dozví,

c) u sporů již zahájených neprodleně po vyhlášení tohoto opatření.

(2) Ohlašovací povinnost se považuje za splněnou, ohlásil-li devisový tuzemec spor Státní bance československé nebo Národní bance Československé již před vyhlášením tohoto opatření.

Státní banka československá

Generální ředitel: Dr. Pohl v. r.

Náměstek generálního ředitele: Kováčik v. r

Přesunout nahoru