Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 12/1950 Sb.Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru

Částka 5/1950
Platnost od 27.02.1950
Účinnost od 01.03.1950
Zrušeno k 01.02.1951 (2/1951 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12.

Vládní nařízení

ze dne 14. února 1950

o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, a podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Přejímání státní záruky za zemědělský úvěr a jeho příslušenství podle § 8 zákona č. 43/1948 Sb., o zemědělském úvěru (dále jen "zákon"), se přenáší v rozsahu dále uvedeném z působnosti ministerstev zemědělství a financí na krajské a okresní národní výbory.

§ 2

Krajskému národnímu výboru přísluší přejímat státní záruku za zemědělský úvěr dlouhodobý (§ 5 zákona) do částky 50 000 Kčs; poskytovaný zemědělcům uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokud výměra podniku nepřesahuje 20 ha, s výjimkou úvěru na stavební investice a na nákup půdy.

§ 3

Okresnímu národnímu výboru přísluší přejímat státní záruku za zemědělský úvěr krátkodobý (§ 4 zákona) do částky 50 000 Kčs, poskytovaný zemědělcům uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokud výměra podniku nepřesahuje 20 ha.

§ 4

(1) Působnost okresních zemědělských úvěrových komisí podle §§ 15 až 17 zákona se přenáší na okresní národní výbory.

(2) Stálá rozhodčí komise (§§ 18 a 19 zákona) se zrušuje.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1950; provedou je ministři zemědělství, vnitra a financí.


Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Ďuriš v. r

Přesunout nahoru