Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 119/1950 Sb.Nařízení ministra financí o podrobovacím řízení

Částka 47/1950
Platnost od 01.08.1950
Účinnost od 01.08.1950
Zrušeno k 01.07.1961 (60/1961 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119.

Nařízení ministra financí

ze dne 1. srpna 1950

o podrobovacím řízení

Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem vnitra podle § 59 odst. 1 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním:


§ 1

V podrobovacím řízení mohou být na žádost obviněného projednány:

a) přestupky zkrácení nebo ohrožení cla nebo daně vybírané se clem podle §§ 61 a 62 trestního zákona správního, nečiní-li zkrácená nebo ohrožená daň nebo clo nebo jejich součet více než 10 000 Kčs;

b) přestupky při oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 63 cit. zák., jimiž byly porušeny zákazy nebo omezení vydané na ochranu finančních zájmů státu, jde-li o porušení méně závažné a nečiní-li zároveň obecná cena zboží více než 20 000 Kčs;

c) přestupky devisové podle § 64 cit. zák., jde-li o dovoz, vývoz nebo průvoz platidel, nebo o vývoz darů nebo cenných předmětů, nečiní-li hodnota darů nebo cenných předmětů více než 20 000 Kčs a jde-li o platidla, více než 10 000 Kčs.

§ 2

Podrobovací řízení u přestupků uvedených v § 1 může být provedeno jen v případech, kdy:

a) přestupek nebo pokus o něj byl spáchán v cestovním styku osobou, která nemá bydliště na území Československé republiky, anebo

b) přestupek nebo pokus o něj byl spáchán při výstupu z území Československé republiky osobou, která má bydliště na tomto území.

§ 3

Podrobovacího řízení nesmí být použito,

a) vyplývá-li ze způsobu nebo povahy činu, že jím byl nebo měl být projeven nepřátelský postoj k lidově demokratickému zřízení republiky, nebo

b) nasvědčují-li okolnosti případu zřejmě tomu, že jde o čin připravovaný se zvláštní promyšleností nebo o čin, na němž je zúčastněna jiná osoba, nebo o pachatele již trestaného, nebo

c) jde-li o souběh přestupků uvedených v § 1 s jinými přestupky nebo s trestným činem.

§ 4

Podrobovací řízení provádějí orgánové trestní a celní služby finanční.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1950.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r

Přesunout nahoru