Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 118/1950 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona

Částka 47/1950
Platnost od 01.08.1950
Účinnost od 01.08.1950
Zrušeno k 01.01.1956 (54/1955 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118.

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 31. července 1950

o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 205 trestního zákona č. 86/1950 Sb.:


§ 1

Za omamné prostředky ve smyslu §§ 197 a 198 tr. zák. se považují:

1. Surové opium, zpracované opium, opium lékařské, indické konopí, listy kokové, surový kokain.

2. Morfin a jeho soli, čítajíc v to přípravky vyrobené přímo ze surového nebo lékařského opia, diacetylmorfin a ostatní estery morfinu a jejich soli, kokain a jeho soli, čítajíc v to přípravky vyrobené přímo z listu koka, všechny estery ekgoninu a jejich soli, dihydrooxykodeinon a jeho soli eukodal a dinarkon (chráněné názvy), ihydrokodeinon a jeho sůl dikodid a multakodin (chráněné názvy), dihydromorfinon a jeho sůl dilaudid (chráněný název), acetyldihydrokodeinon a acetylodemethylodihydrothebain a jejich sůl acedikon (chráněný název), dihydromorfin a jeho sůl paramorfan (chráněný název), jejich estery a soli kterékoli z těchto látek a jejich esterů, N-oxymorfin (genomorfin - chráněný název), sloučeniny N-oxymorfinové, jakož i ostatní sloučeniny morfinu o dusíku pětimocném.

3. Ekgonin, thebain a jejich soli, ethery morfinu, jako benzylmorfin a jejich soli.

4. Všechny přípravky (oficinální nebo neoficinální, zahrnujíc v to i prostředky zvané antiopium), jakož i roztoky nebo jich zředění, ať jsou ve hmotě beztvárné, tekuté nebo tuhé, přípravky obsahující hydrochlorid ethylesteru kyseliny 1 - methyl - 4 - phenylpiperidin - 4 karbonové (uváděné do oběhu zejména pod názvem Dolantin, Demerol, Pethidine) a přípravky typu phenylmethylaminopropanu (uváděné do oběhu zejména pod názvem Psychoton, Astedrin), přípravky typu dimethyl-amino-diphenylheptanonu, na př. dimethyl-amino-diphenylpropylbutanon (uváděné do oběhu zejména pod názvy Mecodin, Methadon, Amidon, Physepton a Dolophine).

5. Každý nový derivát morfinu, kokainu a jejich solí, každý jiný alkaloid opia a vůbec kterýkoli jiný přípravek, jehož by mohlo být podle všeobecně uznaných vědeckých výzkumů podobně zneužito a který by mohl mít stejné škodlivé účinky.

§ 2

Za jedy ve smyslu §§ 197 a 198 tr. zák. se považují:

1. Arsen a kysličník arsenitý (arsenik, otrušík, utrých, arsenový květ, bílé sklo arsenové, sklovitý kysličník arsenitý, moučka arsenová), sirník arsenitý (auripigment) a sirník arsenatý (realgar, červené sklo arsenové, rubín arsenový), kyseliny arsenité a arseničné, arsenitany (arsenity, soli kyseliny arsenité, na př. arsenitan draselný, sodný, kobaltnatý, měďnatý).

2. Antimonové preparáty (kromě zlaté síry čili sirníku antimoničného) a kysličník antimoničitý (popel antimonový), antimonové sklo (směs popele antimonového nebo kysličníku antimoničitého se surnou) a kyselina antimoničná, antimonové máslo (chlorid antimonitý), dávivý vinný kámen (vinan antimonylodraselný), chlorid antimoničný, antimonová žluť (antimoničnan olovnatý) a antimonová běloba.

3. Rtuťové preparáty a soli, kysličník rtuťnatý (žlutý beztvarý, krystalický červený t . zv. červený precipitát), síran rtuťnatý, kysličník rtuťný (hnědočerný až černý), chlorid rtuťnatý (sublimát), chlorid rtuťný (kalomel), bílý recipitát a jodid rtuťnatý (žlutý, červený).

4. Fosfor obyčejný (krystalinický), fosforové pasty.

5. Brom.

6. Metylalkohol (metanol , dřevný líh).

7. Kyanid draselný (cyankalium) a sodný (cyannatrium), kyanovodík (psotnina).

8. Alkaloidy a soli alkaloidů, na př. atropin, brucin, koniin, digitalin, morfin, nikotin, strychnin, veratrin a pod.

9. Dusitan sodný a draselný.

§ 3

Za nakažlivé lidské choroby ve smyslu §§ 199 a 200 tr. zák. se považují:

Choroby, které vznikají tím, že choroboplodné zárodky (bakterie, rickettsie, viry, protozoa) nebo jejich jedy (toxiny) vniknou d o živého organismu a způsobí jeho přechodné nebo trvalé poškození anebo smrt; většina z nich je přenosná na další živé organismy.

Jsou to zejména

1. asijská cholera

2. intoxikace a infekce z poživatin (botulismus, gastroenteritis infectiosa různého původu)

3. mor (pestis)

4. neštovice (variola)

5. papouščí nemoc (psittacosis)

6. vozhřivka (malleus) a melioidosa

7. vzteklina (lyssa)

8. žlutá zimnice (febris flava).

§ 4

Za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat ve smyslu § 201 tr. zák. se považují:

1. červenka vepřů

2. furunkulosa (vředovitost) ryb

3. hřebčí nákaza

4. cholera drůbeže

5. mor drůbeže

6. mor skotu

7. mor vepřů

8. nákaza zvěře a skotu

9. nakažlivá chudokrevnost jednokopytníků

10. nakažlivá obrna vepřů

11. nakažlivé zmetání skotu (abortus Bang)

12. nakažlivý streptokokový zánět vemene

13. neštovice ovčí

14. papouščí nemoc (psittacosis)

15. plicní nákaza skotu

16. pohlavní nákazy skotu (puchýřina skotu, nakažlivý katar pochvy, trichomonádová nákaza)

17. puchýřina jednokopytníků

18. roztočová nákaza včel, mor a hniloba včelího plodu

19. slintavka a kulhavka

20. sněť slezinná

21. sněť šelestivá

22. svrab (prašivina)

23. tuberkulosa skotu, vepřového bravu a drůbeže

24. tularaemie

25. vozhřivka

26. vzteklina.

§ 5

Za škůdce užitkových rostlin ve smyslu § 202 tr . zák. se považují:

1. Škůdci obecní:

Hraboš polní (Arvicola arvalis)

myš polní (Mus agrarius)

křeček (Cricetus sp.)

sysel (Citellus sp.)

vrabec domácí (Passer domesticus)

vrabec polní (Passer montanus)

slimáci (Agriolimax sp.)

drátovci (Agriotes sp.)

dřepčíci (Halticae sp.)

háďátka (Tylenchus sp.)

chrousti (Melolontha melolontha)

kobylky (Orphania denticauda)

krtonožka obecná (Gryllotalpa vulgaris)

mrchožrouti (Silpha sp.)

můra gamma (Plusia gama)

můra osenní (Agrotis segetum)

třásněnky (Thrips sp.).

2. Škůdci obilovin, škůdci na lukách a pastvinách:

Bejlomorka stébelnatá (Mayetiola destructor)

bodruška obilná (Cephus pygmaeus)

bzunka ječná (Oscinis frit)

hrbáč osenní (Zabrus tenebrioides)

huňatec chlupatý (Tropinota hirta)

ploštice (Eurygaster maura, Aelia rostrata)

různodrápníci (Anisoplia sp.)

smutník jílkový (Hypogymna morio)

zavíječ kukuřičný (Pyrausta nubilalis)

zelenuška žlutopásná (Chlorops taeniopus).

3. Škůdci řepy:

Háďátko řepné (Heterodera Schachtii)

mšice maková (Aphis fabae)

nosatci, všechny jejich druhy, které se vyskytují jako škůdci řepných porostů, zejména rýhonosec tečkobřichý (Bothynoderes punctiventris), lalokonosec libečkový (Otiorrhynchus ligustici) a dlouháč kopřivový (Tanymecus palliatus)

potemník písečný (Opatruj sabulosum)

sítňatka řepková (Piesma quadrata)

zavíječ řepný (Phlyctaenodes sticticalis).

4. Škůdci brambor:

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa - Doryphora decemlineata).

5. Škůdci olejnatých rostlin (mák, řepka, slunečnice, soja):

Blýskáček řepkový (Meligethes aeneus)

břicháč začoudlý (Stenocarpus fuliginosus)

krytonosec makový (Ceutorrhynchus macula alba)

mol slunečnicový (Homoeosoma nebulella)

pilatka (Athalia spinarum)

rýžkoholenník (Entomoscellis adonidis)

sviluška chmelová (Epitetranychus altheae).

6. Škůdci chmele:

Dřepčík chmelový (Psylliodes athenuata)

mšice chmelová (Phordon humuli)

sviluška chmelová (Epitetranychus altheae).

7. Škůdci pícnin:

Bejlomorka vojtěšková (Dasyneura ignorata)

nosatčík jetelový (Apion apricans)

plodomorka vojtěšková (Contarinia medicaginis)

slunéčko vojtěškové (Epilachna globosa).

8. Škůdci zeleniny:

Bejlomorka květáková (Contarinia torquens - nasturtii)

bělásci (Pieris sp.)

blýskáček řepkový (Meligethes aeneus)

květilka cibulová (Hylemyia antiqua)

květilka zelná (Chortophila brassicae)

luskokaz hrachový (Bruchus pisi)

mol kmínový (Depressaria nervosa)

mšice (Brevicoryne brassicae)

obaleč hrachový (Grapholita sp.)

9. Škůdci ovocných stromů a keřů:

Bekyně sosnová čili mniška (Lymantria monacha)

bekyně velkohlavá (Lymantria dispar)

bekyně zlatořitná (Euproctis chrysorrhoea)

bělásek ovocný (Aporia crataegi)

bourovec ovocný (Castropacha quercifolia)

bourovec prstenčivý (Malacosoma neustria)

bourovec třešňový (Eriogaster lanestris)

červci z rodu Aspidiotus, zejména červec San José (Aspidiotus perniciosus)

červec čárkovitý (Lepidosaphes ulmi)

drvopleň obecný čili vrbový (Cossus cossus)

hnědý mol jabloňový (Simaethis pariana)

kůrovec jabloňový (Eccoptogaster rugulosus)

kůrovec švestkový (Eccoptogaster pruni)

květokaz jabloňový (Anthomomus pomorum)

listokaz zahradní (Phyllopertha horticola)

mera hrušková (Psylla piricola a Psylla pirisuga)

mera jabloňová (Psylla mali)

mol jabloňový (Hyponomeuta padellus subsp. malinellus)

mšice krvavá (Eriosoma lanigera)

mšice listové (čeleď Aphidae)

mšice révová (Phylloxera)

obaleč jablečný (Carpocapsa pomonella)

obaleč jednopásý (Conchylis ambiguella)

obaleč mramorový (Polychrosis botrana)

píďalka podzimní (Cheimatobia brumata)

píďalka zimní větší (Hybernia defoliaria)

pilatka angreštová (Pristiphora pallipes)

pilatka rybízová (Nematus ribesii)

pilatka švestková (Hoplocampa minuta a Hoplocampa flava)

plodomorka hrušková (Contarinia pirivora)

přástevník americký (Hyphantria cunea)

roztoč hrušňový (Eriophyes piri)

roztoč révový (Phyllocoptes vitis)

sviluška ovocná (Paratetranychus pilosus)

svilušky z rodu Tetranychus

vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi).

10. Škůdci lesního stromoví:

Bekyně sosnová čili mniška (Lymantria monacha)

bekyně velkohlavá (Lymantria dispar)

bourovec borový (Dendrolinus pini)

kůrovec smrkový (Ips typographus)

lýkohub menší (Myelophillus minor)

lýkohub sosnový (Myellophillus piniperda)

lýkožrout borový (Ips sexdentatus)

lýkožrout dřínový (Ips cembrae)

lýkožrout jehličin (Ips amitinus)

pilatka borová (Diprion pini)

pilatka na smrku (Pachynematus scutellatus)

pilatka smrková (Lygaeonematus abietum)

sosnokaz obecný (Panolis piniperda)

tmavoskvrnáč čili píďalka sosnová (Bupalus piniarius).

11. Škůdci uloženého obilí:

Červotoč chlebový (Sitodrepa panices)

lesák surinamský (Oryzaephilus surinamensis)

luskokaz hrachový (Bruchus pisorum)

mol moučný (Ephestia Kühniela)

mol obilný (Sitotroga cerealella)

mol zrnový (Tinea granella)

pilous černý (Calandra granaria)

pilous kukuřičný (Calandra zae-mais)

pilous rýžový (Calandra oryzae)

potemník moučný (Tenebrio molitor)

roztoč moučný (Aleurobius farinae)

roztoč sladkožrout (Glyciphagus domesticus)

roztoči sýroví (Tyroglyphus sp.)

trojatec rezavý (Tribolium navale)

vrtavec bylinářský a příbuzné druhy (Ptinus fur).

12. Plevele a jejich semena:

Česnek polní (Allium vineale L.)

devětsil obecný (Petasitas officinalis L.)

hořčice polní (Sinapis arvensis L.)

hrachor luční (Lathyrus pratensis L.)

chrpa polní (Centaurea cyanus L.)

jílek mámivý (Lolium temutentum L.)

jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata L.)

kamejka polní (Lithospermum arvense L.)

kokrhel huňatý (Alectorolophus hirsutus L.)

koukol polní (Agrostemma githago L.)

lebeda rozkladitá (Atriplex patula L.)

mák vlčí (Papaver rhoeas L.)

ohnice obecná (Raphanus raphanistrum L.)

oves hluchý (Avena fatua L.)

pěťour drobnokvětý (Galinsoga parviflora Cav.)

pcháč polní čili oset (Cirsium arvense Scop.)

podběl obecný (Tussilago farfara L.)

pýr plazivý (Agropyrum repens L.)

rdesno ptačí čili truskavec (Polygonum aviculare L.)

rmen polní (Anthemis arvensis L.)

starček jarní (Senecio vernalis W. K.)

sveřep rolní (Bromus arvensis L.)

svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.)

svízel přítula (Galium aparine L.)

šťovík obecný (Rumex acetosa L.)

vesnovka obecná (Cardaria draba Desv.)

vikev ptačí (Vicia cracca L.).

13. Rostlinní parasiti:

Jmelí (Viscum alba)

kokotice (Cuscuta sp.)

záraza (Orobanche sp.), zejména záraza menší (Orobanche minor Sutt.) a záraza větevnatá (Orobanche ramosa).

§ 6

Za nakažlivé choroby užitkových rostlin ve smyslu § 202 tr. zák. se považují:

1. Choroby obilovin:

Rzi (Puccinia sp.)

sněti obilní a jiné choroby obilovin potíratelné mořením osiva.

2. Choroby řepy:

Neštovice řepné (Cercospora)

virové choroby řepy.

3. Choroby chmele:

Peronospora chmelová (Pseudoperonospora humuli).

4. Choroby brambor:

Rakovina brambor (Synchytrium endobioticum)

virové choroby brambor (mosaiky, svinutky, kadeřavost,

kořenomorka a j.), které se obecně vyskytují a které lze snadno přenášet.

5. Virové choroby tabáku.

6. Choroby pícnin:

Rakovina (Sclerotinia trifoliorum)

kořenokaz fialový (Rhizoctonia violacea).

7. Choroby zeleniny:

Anthraknosa fazole (Gloeosporium Lindemuthianum)

boulovitost košťálovin (Plasmodiophora brassicae)

peronospora cibulová (Peronospora Schleideni)

virové choroby zeleniny.

8. Choroby ovocných stromů a keřů:

Americké padlí angreštové (Sphaerotheca mors uvae)

bakteriální boulovitost čili nádorovitost (Bacterium - Pseudomoras tumefaciens)

bakteriální vlasatost kořenů (Bacterium rhizogenes)

bouchorovitost švestek (Taphrina - Exoascus pruni)

červená skvrnitost listů švestkových (Polystigma rubrum)

červená spála čili anthraknosa révy vinné (Gloeosporium ampelophagum)

červená spála révy vinné (Pseudopeziza tracheiphila)

dírkovitost čili suchá skvrnitost listů ovocných stromů (Clasterosporium carpophilum)

choroše (Polyporus)

kadeřavost broskvoní (Taphrina - Exoascus deformans)

moniliové hniloby čili moniliosy (Monilia sp.)

nektriové usychání větví (Nectria cinnabarina)

padlí čili moučenka révy vinné čili Oidium (Uncinula necator - Oidium tuckeri)

padlí jabloňové (Podosphaera leucotricha)

peronospora révy vinné (Plasmopora viticola)

rakovina ovocných stromů a keřů (Nectria galligena a Nectria Ditissima)

strupovitost hrušní a jabloní (Fusicladium dendriticum - Venturia inaequalis a Fusicladium pirinum - Venturia pirina)

verticiliosa třešní (Verticillium alboatrum)

virové choroby švestek, jabloní, hrušní, maliníku, rybízu, angreštu a révy vinné.

9. Choroby lesního stromoví:

Choroš sosnový (Trametes pini)

kustřebka modřínová (Dasyscypha Willkomi)

měchýřnatec borový (Peridermium pini)

skulinatec borový (Lophodernium pinastri).

10. Hostitelé rzi travní:

Dřišťál obecný (Berberis vulgaris) s listem opadavým zeleným nebo zbarveným

mahonie (Mahonia sp.).


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1950.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r

Přesunout nahoru