Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 101/1950 Sb.Vládní nařízení o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory

Částka 43/1950
Platnost od 25.07.1950
Účinnost od 25.07.1950
Zrušeno k 15.04.1992 (165/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

101.

Vládní nařízení

ze dne 5. července 1950

o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Osvětové rady, zřízené dekretem presidenta republiky č. 130/1945 Sb., o státní péči osvětové, se zrušují.

§ 2

(1) Působnost místních osvětových rad se přenáší na místní národní výbory, působnost okresních osvětových rad na okresní národní výbory a působnost zemských osvětových rad a osvětové rady při pověřenectvu informací a osvěty na krajské národní výbory.

(2) Likvidaci místních a okresních osvětových rad provedou národní výbory, na které přechází jejich působnost. Likvidaci zemských osvětových rad a osvětové rady u pověřenectva informací a osvěty provede ministerstvo informací a osvěty v dohodě s ministerstvem vnitra.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr informací a osvěty v dohodě s ministrem vnitra.


Zápotocký v. r.

Kopecký v. r

Přesunout nahoru