Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 98/1949 Sb.Vládní nařízení o výkonu veřejné správy v oboru národní bezpečnosti na území hlavního města Prahy a Pražského kraje

Částka 33/1949
Platnost od 16.04.1949
Účinnost od 01.04.1949
Zrušeno k 01.08.1965 (70/1965 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

98.

Vládní nařízení

ze dne 5. dubna 1949

o výkonu veřejné správy v oboru národní bezpečnosti na území hlavního města Prahy a Pražského kraje

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 23, odst. 2 zákona ze dne 24. března 1949, č. 76 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze:


§ 1

(1) Velitelství národní bezpečnosti se sídlem v Praze, zřízené podle § 23, odst. 1 zák. č. 76/1949 Sb. pro území hlavního města Prahy a Pražského kraje, se označuje jako krajské velitelství národní bezpečnosti v Praze. V jeho čele je krajský velitel národní bezpečnosti, jmenovaný ministrem vnitra a jemu bezprostředně podřízený.

(2) Krajské velitelství národní bezpečnosti v Praze obstarává v obvodech ústředního národního výboru hlavního města Prahy a krajského národního výboru v Praze práce spojené s jejich úkoly v oboru národní bezpečnosti.

(3) Ústřední národní výbor hlavního města Prahy a krajský národní výbor v Praze řídí ve svých obvodech provádění úkolů národní bezpečnosti, které jinak náležejí do působnosti krajského národního výboru, s výjimkou výkonné služby Sboru národní bezpečnosti; v nutných případech se však dožadují výkonu této služby u krajského velitele národní bezpečnosti v Praze.

§ 2

(1) V čele obvodního velitelství národní bezpečnosti, zřízeného podle § 23, odst. 1 zák. č. 76/1949 Sb. pro území jednotlivých městských obvodů hlavního města Prahy, je obvodní velitel národní bezpečnosti.

(2) Obvodní velitelství národní bezpečnosti obstarávají v obvodech příslušných obvodních národních výborů práce spojené s jejich úkoly v oboru národní bezpečnosti.

(3) Obvodní národní výbor řídí ve svém obvodu s výjimkou výkonné služby Sboru národní bezpečnosti provádění úkolů národní bezpečnosti, které jinak náležejí do působnosti okresních a místních národních výborů, pokud důvody účelnosti nevyžadují, aby provádění některých úkolů řídil ústřední národní výbor. V nutných případech se však obvodní národní výbor dožaduje výkonu této služby u obvodního velitele národní bezpečnosti.

§ 3

Podrobnější předpisy o výkonu působnosti krajského národního výboru v Praze, pražských orgánů lidové správy a ministerstva vnitra v oboru národní bezpečnosti vydá ministerstvo vnitra.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1949; provede je ministr vnitra.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r

Přesunout nahoru