Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 93/1949 Sb.Zákon o zrušení sirotčích pokladen

Částka 31/1949
Platnost od 10.04.1949
Účinnost od 10.04.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93.

Zákon

ze dne 23. března 1949

o zrušení sirotčích pokladen.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Přípravná opatření ke zrušení sirotčích pokladen.

§ 1

(1) Hypotekární pohledávky sirotčích pokladen s příslušenstvím přecházejí dnem 1. ledna 1950 za úhradu na okresní spořitelny a záložny, po případě na spořitelny a záložny (dále jen "peněžní ústavy") v sídlech příslušných okresních soudů; ministerstvo financí může ze závažných organisačních důvodů, zejména není-li v sídle soudu hlavní závod peněžního ústavu, stanoviti vyhláškou v Úředním listě republiky Československé, že hypotekární pohledávky sirotčí pokladny přecházejí na peněžní ústav v jiném místě.

(2) Výše úhrady za hypotekární pohledávku a způsob jejího splacení se určí dohodou mezi sirotčí pokladnou a peněžním ústavem. Nedojde-li k dohodě, rozhodne předseda příslušného krajského soudu v dohodě s Ústřední radou družstev.

(3) Přechod hypotekárních pohledávek podle odstavce 1 se zapíše ve veřejných knihách na návrh předsedy příslušného krajského soudu s poukazem na tento zákon. Knihovní zápisy jsou osvobozeny od poplatků.

§ 2

Hotovosti soudních chráněnců uložené v sirotčích pokladnách se od 1. ledna 1950 neúrokují.

§ 3

Sirotčí pokladny si napříště nesmějí mezi sebou poskytovati zápůjčky.

§ 4

Ministr spravedlnosti může v dohodě s ministrem financí slučovati sirotčí pokladny, které mají sídlo v obvodě téhož krajského soudu.

Postupné zrušení sirotčích pokladen.

§ 5

Ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí zruší postupně sirotčí pokladny, jakmile to bude odůvodněno hospodářskými poměry jednotlivých sirotčích pokladen a stavem jejich jmění, nejpozději však do 31. prosince 1955.

§ 6

(1) Pohledávky proti sirotčí pokladně, které budou uplatňovány po jejím zrušení, se uhradí ze správních přebytků (reservních fondů) hromadně spravovaných (§ 12, odst. 2 zákona ze dne 16. října 1946, č. 193 Sb., o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen).

(2) Hotovosti soudních chráněnců, které byly uloženy u zrušené sirotčí pokladny, se převedou na samostatné vkladové účty jako jednotlivá soudní deposita.

§ 7

Po zrušení všech sirotčích pokladen připadnou správní přebytky (§ 6, odst. 1) státu, a to dnem, který stanoví ministr financí; po jich odvedení státní pokladně přecházejí závazky zrušených sirotčích pokladen na stát.


Ustanovení závěrečná.

§ 8

Počínajíc rokem 1950 bude z čistých správních přebytků sirotčích pokladen každoročně až do dne, kdy připadnou státu (§ 7), odvedena do státní pokladny částka, kterou určí pro běžný rok ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí.

§ 9

Po zrušení všech sirotčích pokladen budou výnosy zdrojů uvedených v § 7, odst. 3 zákona č. 193/1946 Sb. odváděny státní pokladně.

§ 10

Dnem vyhlášení tohoto zákona se zrušuje ustanovení § 1, odst. 2 zákona č. 193/1946 Sb. a dnem 31. prosince 1949 ustanovení jeho § 7, odst. 1 a 2.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v krajích českých; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Přesunout nahoru