Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 85/1949 Sb.Zákon, jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory

Částka 27/1949
Platnost od 07.04.1949
Účinnost od 07.04.1949
Zrušeno k 01.07.1950 (64/1950 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

85.

Zákon

ze dne 23. března 1949,

jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Okresní a zemské vyživovací komise, zřízené podle § 7 zákona ze dne 23. září 1919, č. 530 Sb., o státním příspěvku vyživovacím, se zrušují. Působnost okresních vyživovacích komisí přechází na okresní národní výbory a působnost zemských vyživovacích komisí, bez újmy ustanovení odstavce 2, na krajské národní výbory.

(2) Působnost příslušející zemským vyživovacím komisím v případech, v nichž osoba uplatňující nárok bydlí mimo území Československé republiky, a působnost příslušející zemské vyživovací komisi v Praze v případech, není-li povolaný československým občanem, přechází na ústřední národní výbor v Praze.

§ 2

V řízení, které bylo již zahájeno před okresní nebo zemskou vyživovací komisí, se pokračuje podle ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení). Pokud však v takovém řízení běží v den vyhlášení tohoto zákona lhůta, platí o ní dosavadní předpisy, podle nichž se vyřídí také odvolání podané zástupcem finanční správy ve vyživovací komisi.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v . r

Přesunout nahoru