Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 71/1949 Sb.Vyhláška ministerstva průmyslu, jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží

Částka 22/1949
Platnost od 15.03.1949
Účinnost od 15.03.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71.

Vyhláška ministerstva průmyslu

ze dne 25. ledna 1949,

jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží

Ministerstvo průmyslu vyhlašuje podle § 18 zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 2 Sb. z roku 1928, o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon):


§ 1

Úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží vyrobené v tuzemsku se stanoví podle vyobrazení v příloze, která tvoří součást této vyhlášky, takto:

1. V úřední značce pro platinové zboží zákonité ryzosti jest obrazec svatováclavské koruny, nad níž jsou v pozadí Hradčany se zapadajícím sluncem. Obrys značky je čtyřúhelník, jehož strana nad obrazem Hradčan je goticky zalomena;

2. v úředních značkách pro větší zlaté zboží všech čtyř zákonitých ryzostí jest obrazec lva v oválném ohraničení; stupeň ryzosti je vyznačen uprostřed spodní poloviny značky arabskou číslicí 1, 2, 3 nebo 4;

3. v úředních značkách pro menší zlaté zboží stupně ryzosti č. 1 (986/1 000) a č. 2 (900/1 000) jest obrazec hlavy orla, jež je pro každý stupeň ryzosti odlišně ohraničena; stupeň ryzosti je vyznačen ve značce arabskou číslicí 1 nebo 2 a odpovídá mu počet dlouhých stran ohraničení;

4. v úřední značce pro menší zlaté zboží stupně ryzosti č. 3 (750/1 000) jest obrazec hlavy kohouta ohraničený nestejnostranným pětiúhelníkem; stupeň ryzosti je vyznačen ve značce arabskou číslicí 3;

5. v úřední značce pro menší zlaté zboží stupně ryzosti č. 4 (585/1 000) jest obrazec hlavy čejky v oválném ohraničení; stupeň ryzosti je vyznačen ve značce arabskou číslicí 4;

6. v úředních značkách pro větší stříbrné zboží všech pěti zákonitých ryzostí jest obrazec hlavy krojované Slovenky. Obrazec je pro každý stupeň ryzosti odlišně ohraničen. Stupeň ryzosti je vyznačen ve výběžku značky arabskou číslicí 1, 2, 3, 4 nebo 5 a odpovídá mu počet dlouhých stran ohraničení vyjímajíc značku pro první stupeň ryzosti, jejíž ohraničení je kruhovité;

7. v úředních značkách pro menší stříbrné zboží všech pěti zákonitých ryzostí jest obrazec hlavy kamzíka v ohraničení obdobném jako u značek pro větší stříbrné zboží. Stupeň ryzosti je vyznačen ve výběžku značky arabskou číslicí 1, 2, 3, 4 nebo 5.

§ 2

Úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží dovezené z ciziny se stanoví podle vyobrazení v příloze takto:

1. V úřední značce pro platinové zboží zákonité ryzosti jest obrazec svatováclavské koruny v obrysu obdélníku, jehož hořejší strana je vyklenuta;

2. v úřední značce pro zlaté zboží zákonité ryzosti jest obrazec lyry s písmenou Č, ohraničený nestejnostranným osmiúhelníkem;

3. v úřední značce pro stříbrné zboží zákonité ryzosti jest obrazec stylisovaného květu lilie s písmenou Č, ohraničený stojatou, dole otupenou elipsou.

§ 3

Úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží, dosud nepuncované, které přichází do obchodu ze soukromého majetku nebo se prodává ve veřejné dražbě (staré zboží), se stanoví podle vyobrazení v příloze takto:

1. V úřední značce pro platinové zboží zákonité ryzosti jest obrazec stylisovaného květu růže přeťaté šípem, který jest ohraničen nestejnostranným šestiúhelníkem;

2. v úřední značce pro zlaté zboží zákonité ryzosti jest obrazec stylisovaného klasu v ohraničení obrysu lyry;

3. v úřední značce pro stříbrné zboží zákonité ryzosti jest obrazec dubového listu se žaludem v ohraničení obrysu podkovy.

§ 4

V úřední značce pro nepuncované platinové, zlaté a stříbrné zboží, které se vyváží do ciziny, je podle vyobrazení v příloze obrazec kotvy přerývané písmenou V, který jest ohraničen rovnoramenným trojúhelníkem s otupenými rohy.

§ 5

Úřady příslušné ke zkoušení ryzosti a zákonitého stavu platinového, zlatého a stříbrného zboží mohou označovati toto zboží úředními značkami podle dosavadních předpisů až do vyčerpání zásoby dosavadních razidel.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Kliment v. r.


Československé úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží

Československé úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží

Přesunout nahoru