Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 68/1949 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku

Částka 22/1949
Platnost od 15.03.1949
Účinnost od 15.03.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

68.

Zákon

ze dne 22. února 1949,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, se mění a doplňuje takto:

1. § 76, odst. 5 zní:

"Majetkové hodnoty uvedené v odstavci 1, které nebyly do 31. března 1949 přihlášeny podle ustanovení §§ 16 a 19, propadají uvedeným dnem ve prospěch československého státu, a to podle stavu ke dni 31. března 1949. Za propadlé nároky z pojistných smluv odvedou pojišťovny částky odpovídající premiovým reservám vypočteným podle směrnic ministerstva financí (§ 11 dekretu č. 95/1945 Sb.), a to i u pojištění, která pojišťovna není podle pojistných podmínek povinna odkupovati. Pojistné smlouvy, u nichž byly tyto částky odvedeny, zanikají dnem 31. března 1949."

2. § 82 zní:

"Ministr financí může

a) nařízením vydati doplňující předpisy k zamezení úniku majetku z přihlašovací povinnosti nebo z povinnosti platiti dávku z majetkového přírůstku nebo dávku z majetku;

b) povolovati k zamezení nesrovnalostí nebo tvrdostí výjimky z ustanovení tohoto zákona."


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r

Přesunout nahoru