Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 66/1949 Sb.Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy

Částka 22/1949
Platnost od 15.03.1949
Účinnost od 15.03.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66.

Zákon

ze dne 22. února 1949

o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Vyžaduje-li toho zájem státu, lze mezinárodní hospodářské smlouvy obecné povahy prováděti před tím, než s nimi vysloví souhlas Národní shromáždění, usnese-li se na tom v jednotlivém případě vláda a projeví-li s tím souhlas president republiky.

§ 2.

(1) Vláda předloží ihned smlouvu, předběžně prováděnou podle tohoto zákona, Národnímu shromáždění, aby s ní vyslovilo souhlas.

(2) Odepře-li Národní shromáždění souhlas, zastaví vláda neprodleně další provádění smlouvy.


§ 3.

Zrušuje se zákon ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a ustanovení čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou.


§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Přesunout nahoru