Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 61/1949 Sb.Zákon, kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku

Částka 21/1949
Platnost od 12.03.1949
Účinnost od 12.03.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

61.

Zákon

ze dne 22. února 1949,

kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Na řízení provedená a usnesení vydaná v době od 9. května 1946 do počátku účinnosti tohoto zákona ve věcech povinné úpravy pozemků k stavebním účelům a uspořádání právních poměrů s tím souvisících podle §§ 15 až 18 nařízení sboru pověřenců ze dne 22. října 1945, č. 128 Sb. n. SNR, o výstavbě měst a obcí na Slovensku, se hledí tak, jako by byla provedena, po případě vydána podle § 9 a § 10 zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově.

§ 2

(1) V řízeních, zahájených podle §§ 15 až 18 nařízení č. 128/1945 Sb. n. SNR a dosud neskončených, jest pokračovat a rozhodnutí vydat podle uvedených ustanovení s účinky podle § 1 jen, vykonal-li soud před účinností tohoto zákona již šetření na místě samém (§ 16 nař. č. 128/1945 Sb. n. SNR).

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, odstoupil-li soud věc před účinností tohoto zákona stavebnímu úřadu a provedla-li již okresní komise místní ohledání (§ 7, odst. 2 a 3 zák. č. 86/1946 Sb.).


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti, techniky, sociální péče, financí a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Erban v. r.

Přesunout nahoru