Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 45/1949 Sb.Nařízení ministra financí o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku

Částka 18/1949
Platnost od 04.03.1949
Účinnost od 04.03.1949
Zrušeno k 01.01.1950 (279/1949 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45.

Nařízení ministra financí

ze dne 29. ledna 1949

o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku

Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem vnitra podle § 43, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

Místní národní výbory jsou povinny do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení zříditi šekové účty u Poštovní spořitelny, národního podniku a ve svém platebním styku používati s výjimkami uvedenými v § 2 výhradně šekové služby této spořitelny.

§ 2

(1) V hotovosti smějí býti konány toliko menší platby.

(2) Platby na obecní dávky a poplatky a platby na nájemné (pachtovné) z obecních budov a pozemků jest přípustné přijímati v hotovosti pouze u těch místních národních výborů, v jejichž sídle není sběrna Poštovní spořitelny, národního podniku.

§ 3

(1) Denní pokladní hotovost místního národního výboru nesmí překročiti u obcí s počtem obyvatel

do 500  2.000 Kčs,
nad 500 do 1.000  5.000 Kčs,
nad 1.000 do 2.000  8.000 Kčs,
nad 2.000 do 5.000  10.000 Kčs,
nad 5.000 do 10.000  20.000 Kčs.

(2) U obcí s počtem obyvatel nad 10 000 nesmí denní pokladní hotovost překročiti částku, které jest nezbytně potřebí na nejnutnější denní platby a běžný provoz.

§ 4

Částky přesahující pokladní hotovost stanovenou v § 3 nutno denně odváděti na šekový účet místního národního výboru u Poštovní spořitelny, národního podniku.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r

Přesunout nahoru