Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 289/1949 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské

Částka 90/1949
Platnost od 31.12.1949
Účinnost od 01.01.1950
Zrušeno k 07.05.1953 (33/1953 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

289.

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 31. prosince 1949,

kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 12, odst. 4 zákona č. 323/1948 Sb., jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské:


§ 1

Účel přípravné služby soudcovské

(1) Přípravná služba soudcovská slouží k tomu, aby se soudcovští čekatelé vyškolili po ideové a odborné stránce na uvědomělé a spolehlivé prokurátory a soudce z povolání. Zejména jsou soudcovští čekatelé povinni se naučiti vykládati zákony a nařízení v duchu ústavy i zásad lidově demokratického zřízení a seznámiti se s veškerou činností prokuratur a soudů, počítaje v to i činnost kanceláře prokuratury a soudní kanceláře.

(2) Soudcovští čekatelé smějí být zásadně pověřeni toliko pracemi, kterých je třeba k řádnému splnění účelu přípravné služby soudcovské.

§ 2

Trvání přípravné služby soudcovské

(1) Přípravná služba soudcovská končí úspěšným vykonáním odborné justiční zkoušky.

(2) Ministr spravedlnosti může v jednotlivém případě k žádosti soudcovského čekatele prohlásit za rovnocennou s přípravnou službou soudcovskou dobu strávenou v jiném pracovním poměru (zaměstnání), byly-li za jejího trvání získány zkušenosti potřebné pro výkon úřadu prokurátora nebo soudce z povolání.

§ 3

Místo a uspořádání přípravné služby soudcovské

Účel přípravné služby soudcovské vyžaduje, aby byla konána zpravidla u okresní prokuratury a u okresního soudu, a to pokud možno po dobu dvanácti měsíců ve věcech trestních, po dobu deseti měsíců v občanských věcech právních a po dobu dvou měsíců ve věcech administrativních.

§ 4

Řízení přípravné služby soudcovské

(1) Přípravnou službu soudcovskou řídí předseda krajského soudu (jeho zástupce), který též určuje plán výcviku jednotlivých soudcovských čekatelů.

(2) Dohled nad výkonem přípravné služby soudcovské přísluší předsedovi krajského soudu (jeho zástupci), bezprostřední dohled předsedovi (přednostovi) služebního úřadu.

§ 5

Výkaz o přípravné službě soudcovské

O splnění výcvikového plánu vedou soudcovští čekatelé výkaz podle předepsaného vzoru.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r

Přesunout nahoru