Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 286/1949 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

Částka 90/1949
Platnost od 31.12.1949
Účinnost od 01.01.1950
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

286.

Vládní nařízení

ze dne 13. prosince 1949

o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 292 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:


§ 1

Celní sazebník se mění a doplňuje takto:

1. Poznámka 3 za saz. čís. 284 zní:

"3. Natronová celulosa dovážená k výrobě natronového papíru, cigaretového papíru nebo karbonového papíru, jakož i sulfitová celulosa dovážená k výrobě vulkanfibru, k nitraci nebo k výrobě viskosy, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 .............................................. beze cla".

2. Poznámka za saz. pol. 404a) zní:

"Poznámka. Umělé brusné kotouče, od 1. ledna 1950 do 30. června 1950, váží-li kus:

1. nejvýše 2 000 kg ............................................ 60,

2. více než 2 000 kg ........................................... 30,-".

3. Za saz. pol. 413a) se vkládá tato poznámka:

"Poznámka. Magnesitové cihly, od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950, váží-li kus:

1. nejvýše 5 kg .............................................. 5,

2. více než 5 kg ............................................. 10,-".

4. Za poznámku k saz. čís. 500 se vkládá tato poznámka:

"Poznámka k saz. čís. 491, 496 a 500. Olověné, zinkové, měděné, niklové a hliníkové plechy a desky saz. pol. 491a), 491c) a ex 491d), měděné, niklové a hliníkové tyče, pruty a dráty ex saz. pol. 496d), jakož i měděné, niklové a hliníkové trouby a válce ex saz. pol. 500d) podléhají od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 1/10 příslušné všeobecné celní sazby."

5. Za saz. čís. 520 se vkládají tyto poznámky:

"Poznámka k saz. pol. 520b). Hliníkové nádoby dovážené jako obaly naplněné zbožím, nejde-li o úpravu pro drobný prodej, od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 ........................... 500,-".

"Poznámka k saz. čís. 517 a 520. Měděné listy (folie) ex saz. pol. 517a) a hliníkové listy (folie) ex saz. čís. 520 podléhají od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 1/10 příslušné všeobecné celní sazby."

6. Poznámka za saz. pol. 600l) zní:

"Poznámka. Uhličitan vápenatý, umělý a chlorid barnatý, od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 ............................. 50,-".

7. Poznámka 2 za saz. čís. 624 zní:

"2. Roztoky umělých pryskyřic, bez přísad, pro továrny na výrobu lakových pokostů, vyclívané u celních oddělení ONV výslovně zmocněných, na osvědčení Československé obchodní komory, že jde o jejich upotřebení k výrobě laků, od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 ................................... 150,-".

8. Saz. čís. 636 zní:

"636. Svíčky, vyjma lojové a voskové, výslovně nejmenované výrobky z kyseliny stearové, parafinu a z jiných podobných látek, vyjma z tvárného vosku a z ceresinu ........ 600,-".

9. Saz. čís. 639 zní:

"639. Zboží z tvárného vosku nebo z ceresinu ................ 4 000,-".

10. Slova "do 31. prosince 1949" se nahrazují slovy "do 31. prosince 1950" u těchto sazebních poznámek: u poznámky za saz. pol. 62b) 2, u poznámky za saz. pol. 109b) 1, u 2. poznámky ke třídě XXI, u poznámky za saz. čís. 287, u poznámky za saz. pol. 292a), u 1. a 2. poznámky k saz. pol. 296a) 3 b), u poznámky za saz. čís. 443, u poznámky k saz. čís. 483 a 484, u poznámky za saz. pol. 602f), u poznámky za saz. pol. 604i), u poznámky za saz. čís. 621, u poznámky za saz. pol. 623a), u poznámky za saz. čís. 644 a u poznámky za saz. pol. 646a).

11. Slova "do 31. prosince 1949" se nahrazují slovy "1949 do 31. prosince 1950" u těchto sazebních poznámek: u poznámky za saz. pol. 250a) 1, u poznámky za saz. čís. 250, u 2. poznámky za saz. pol. 290a), u 2. poznámky za saz. čís. 294, u poznámky za saz. čís. 418 a u poznámky za saz. pol. 420a).

12. Slova "do 31. prosince 1949" se nahrazují slovy "1949 do 30. června 1950" u těchto sazebních poznámek: u poznámky za saz. čís. 14, u poznámky za saz. čís. 44 a u poznámky za saz. čís. 318.

§ 2

Na dobu od 1. ledna do 30. června 1950 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek):

1. Kakaové boby a slupky.

Poznámka za saz. čís. 9. Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, k výrobě kávových náhražek nebo cukrovinek, na dovolovací list.

Poznámka za saz. čís. 10. Zboží saz. čís. 10 k výrobě cukrovinek, na dovolovací list.

13. Citrony, cedráty a pomeranče, naložené ve slané vodě; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo naložená ve slané vodě.

21. Melasa.

23 - 34. Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.

35 - 39. Ovoce.

40. Brambory, řepa.

43. Zelenina výslovně nejmenovaná, čerstvá.

45 - 52. Semena.

63 - 70. Dobytek jatečný a tažný.

73 - 74, 75b). Jiná zvířata.

78. Mléko a smetana.

79. Vejce drůbeží.

88 - 97, 99 - 101. Tuky, vyšší mastné kyseliny a pod.

102 - 106. Mastné oleje.

113 - 114, 117 - 119, 122, 125 - 128, 130 - 132. Potraviny.

134. Dříví stavební a užitkové; korek.

141b). Umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované.

145b). Sádra pálená.

146b). Bílá křída, těživec, mleté, plavené.

147b). Smirek zrněný, mletý, plavený.

148b), c) i poznámka. Barevné hlinky.

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výtažky tříslové výslovně nejmenované.

163. Výtažky barvířské výslovně nejmenované.

183 - 187. Bavlněná příze.

204a), b), c). Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze ramiová (z čínské kopřivy).

Poznámka k saz. čís. 204, 205 a 206. Příze na vázání snopů, v klubku nebo na vijáku.

242 - 244. Hedvábí.

306. Kaučukové těsto.

312. Zboží z měkkého kaučuku výslovně nejmenované, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, tyčích a trubkách, též leštěná, avšak dále neopracovaná.

320. Technické potřeby.

328 - 337 i poznámka 1 za saz. čís. 337. Kůže.

351a) 1. Dýhy i desky ze sklížených dýh, nevykládané, surové.

381. Optické sklo surové, v čočky nevybroušené, v kusech, tabulích nebo jako čočky lité, lisované nebo řezané, též přibroušené, bílé nebo barevné.

423a). Isolační a montovací předměty pro elektrotechnické účely, nespojené s jinými hmotami, bílé.

428a), 429 - 435. Železo a železné polotovary.

470. Pružinová ocel (ocel zploštěná na pásy ve svazcích nebo v kotoučích, kalená), též leštěná.

488:

a) olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem

c) zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínem.

489. Řezané desky (planches), t. j. desky řezané z balvanů surových kovů nebo kovových slitin, k přímému zpracování válcováním nebo tažením.

546. Elektrické uhlíky.

597: Poznámka k e). Kysličník hlinitý dovážený k výrobě umělého korundu, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením

g) zinková běloba (kysličník zinečnatý bílý; zinková šeď (nečistý kysličník zinečnatý, šedý)

h) kysličník ciničitý, umělý (cínový popel)

i) popel olověný

q) peroxyd vodíku.

599:

a) 1. ledek sodný (přírodní (čilský) i umělý), nečištěný

ex e) vodní sklo, pevné

f) 1. soda kalcinovaná (žíhaná)

g) 2. síran amonný

m) 1. chroman draselný i sodný (žlutý) a dvojchroman draselný i sodný (červený).

600:

d) spodium (kostní uhlí)

g) i poznámka: běloba na lesk, běloba barytová (umělý síran barnatý); síran hořečnatý (hořká sůl)

m) dusíkaté vápno

n) ledek vápenatý.

601d) 2. síran nikelnatý a nikelnato-amonný.

604:

a) glycerin surový

b) glycerin čištěný, t. j. vodojasný nebo zbarvený, bez popelu

f) 1. formaldehyd.

610. Želatina (čištěná, sušená klihovatina původu živočišného i rostlinného), též na prach utlučená a želatinové zboží.

611. Klih všech druhů, též vyzina (vyzí klí).

612 i poznámka 2. Albumin a ostatní bílkoviny výslovně nejmenované; kasein.

613. Škrob (také škrobová moučka).

614a). Lepek.

617. Fosfáty rozložené kyselinami (superfosfáty).

619 i poznámky 1 až 3. Kolodium; chloroform; alkohol methylnatý (methanol, dřevný líh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; přiboudlina; aceton; sehnaná kyselina octová.

620b) i poznámka: ethery (vyjma ether ethylnatý), estery.

622d) i poznámky 1 až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovně nejmenované, ostatní.

625a) sirné černi; barvy antrachinonové, mimo kypové; barvy azové.

626a) i 626b) 2. Barvy výslovně nejmenované, jiné než ultramarin modrý.

630 II). prostředky proti škodlivým činitelům výroby rostlinné.

652a). moučka kostní.

653a). tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mleté.


§ 3

Ministr financí může v dohodě s ministrem zahraničního obchodu upravovat vyhláškou ve Sbírce zákonů znění celního sazebníku způsobem, který nemá za následek změnu sazebního zařadění zboží ani změnu celních sazeb, jimž zboží podléhá.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r

Přesunout nahoru