Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 285/1949 Sb.Vládne nariadenie, ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku

Částka 89/1949
Platnost od 31.12.1949
Účinnost od 01.01.1950
Zrušeno k 02.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

285

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 20. prosince 1949,

kterým se doplňují pravidla o vybírání dávky ze zábav na Slovensku*)

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 37, odst. 2 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, a podle § 2, odst. 1 zákona ze dne 19. července 1948, č. 209 Sb., o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků:


Čl. I

Pravidla o vybírání dávky ze zábav, uvedená v hlavě II, č. II vyhlášky ze dne 31. prosince 1940, č. 3 Ú. n. z roku 1941, kterou se vyhlašují závazná pravidla o vybírání obligatorních obecních dávek, ve znění vyhlášky ze dne 14. května 1948, č. 803 Ú. v., se doplňují za § 7 dalším ustanovením tohoto znění:

"§ 7a

(1) Dávka za předvádění filmů činí za každou vstupenku v ceně

a) do 5 Kčs ........................... 50 h,

b) nad 5 Kčs do 10 Kčs ............... 1,- Kčs,

c) nad 10 Kčs ......................... 1,50 Kčs.

(2) Konají-li se při předvádění filmů i pořádání jiného druhu podléhající dávce, vyměří se dávka podle ustanovení § 7, odst. 1."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provede je ministr financí v dohodě s ministrem vnitra.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v příloze Sbírky.

Přesunout nahoru